DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TỪ THÁNG 7 NĂM 2020

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hà

Năm sinh: 1978

Quê quán: Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Đồng Tâm, Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Hóa học

Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua Tỉnh Thanh Hóa

Năm vào ngành: 2000

Điện thoại : 0988259117

Email: nguyenthihatg1@gmail.com

 

 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hữu

Năm sinh: 1977

Quê quán: Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Toán

Danh hiệu: Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Năm vào ngành: 2002

Điện thoại : 0983856123

Email: nguyenvanhuu1977@gmail.com

 

 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Quân

Năm sinh: 1982

Quê quán: Thành phố Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua Tỉnh Thanh Hóa; Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Năm vào ngành: 2005

Điện thoại : 0986966943

Email: hongquantinhgia1@gmail.com; quannh.thpttinhgia1@thanhhoa.edu.vn

 

 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Hòa

Năm sinh: 1981

Quê quán: Thọ Xuân – Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Toán

Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua tỉnh Thanh Hóa.

Năm vào ngành: 2004

Điện thoại : 0912744996

Email: hoanh.thpttinhgia1@thanhhoa.edu.vn