BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TỪ THÁNG 6 NĂM 2017

 

 

http://vmzeoasgdthanhhoa.vnedu.vn/v2/file/download/397079825.html

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hà

Năm sinh: 1978

Quê quán: Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Đồng Tâm, Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Hóa học

Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Năm vào ngành: 2000

Điện thoại : 0988259117

Email: nguyenthihatg1@gmail.com

 


 

http://vmzeoasgdthanhhoa.vnedu.vn/v2/file/download/397079823.html

Phó Hiệu trưởng: Mai Hồng Thái

Năm sinh: 1977

Quê quán: Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 1, TT Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Ngữ văn

Năm vào ngành: 1999

Điện thoại : 3986471823

Email: thaitinhgia1@gmail.com

 

 

 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hữu

Năm sinh: 1977

Quê quán: Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Xã Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Toán

Năm vào ngành: 2002

Điện thoại : 0983856123

Email: nguyenvanhuu1977@gmail.com


 

 

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Quân

Năm sinh: 1982

Quê quán: Thành phố Thanh Hóa

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 1, Thị trấn Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Ngữ văn

Năm vào ngành: 2005

Điện thoại : 0986966943

Email: hongquantinhgia1@gmail.com

                                                                                                                    Ban biên tập.