BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỶ 2015-2020

 

http://vmzeoasgdthanhhoa.vnedu.vn/v2/file/download/397079823.html

Đồng chí: Mai Hồng Thái

Năm sinh: 1977

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 20/7/2003

Chính thức ngày: 20/7/2004

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ: Phụ trách chung; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Hồ sơ Đảng viên; Công tác phát triển Đảng; Giám sát hoạt động của Đoàn Thanh niên.

  

http://vmzeoasgdthanhhoa.vnedu.vn/v2/file/download/397079825.html

Đồng chí: Nguyễn Thị Hà

Năm sinh: 1978

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 12/6/2008

Chính thức ngày: 12/6/2009

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 3

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ: Phụ trách Chi bộ 3; Công tác chuyên môn (chính khóa); Thủ quỹ; Giám sát Chi bộ 2; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác cán bộ.


 


 

1.jpg

Đồng chí: Nguyễn Văn Hữu

Năm sinh: 1977

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 15/5/2009

Chính thức ngày: 15/5/2010

Chức vụ Đảng: UV BCH

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ: Công tác chuyên môn (Dạy học thêm, Đội tuyển); Trang thiết bị dạy học; Kế toán; Giám sát hoạt động của Công đoàn; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác cán bộ.

 


Anh Quan.JPG

Đồng chí: Nguyễn Hồng Quân

Năm sinh: 1982

Quê quán: Thành phố Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 08/9/2008

Chính thức ngày: 08/9/2009

Chức vụ Đảng: UV BCH, Bí thư Chi bộ 1

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ: Phụ trách Chi bộ 1; Xây dựng văn bản; Công tác giáo dục Chính trị tư tưởng; Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

 

 

DSC_3871.JPG

Đồng chí: Nguyễn Hữu Hòa

Năm sinh: 1981

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 21/4/2010

Chính thức ngày: 21/4/2011

Chức vụ Đảng: UV BCH

Đoàn thể: Bí thư Đoàn trường

Nhiệm vụ: Phụ trách Đoàn thanh niên; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Giám sát Chi bộ 1; Công tác an ninh.

 


 

DSC_3907.JPG

Đồng chí: Vũ Minh Thanh

Năm sinh: 1976

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 20/9/2003

Chính thức ngày: 20/9/2004

Chức vụ Đảng: UV BCH, CN UBKT

Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn

Nhiệm vụ: Phụ trách Công đoàn; Công tác kiểm tra giám sát; Công tác giáo dục Chính trị tư tưởng; Công tác cán bộ.

 


 

http://tinhgia1.edu.vn/v2/file/download/413078669.html

Đồng chí: Nguyễn Duy Thành

Năm sinh: 1973

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 27/02/2006

Chính thức ngày: 27/02/2007

Chức vụ Đảng: UV BCH, Bí thư Chi bộ 2

Chính quyền: Tổ trưởng CM tổ Tin - CN

Nhiệm vụ: Phụ trách Chi bộ 2; Báo cáo viên; Xây dựng văn bản; Giám sát chi bộ 3; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

 

  Ban biên tập