BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỶ 2020-2025

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hà

Năm sinh: 1978

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 12/6/2008

Chính thức ngày: 12/6/2009

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng ủy.

Chính quyền: Hiệu trưởng

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hữu

Năm sinh: 1977

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 15/5/2009

Chính thức ngày: 15/5/2010

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư, CNUBKT

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Quân

Năm sinh: 1982

Quê quán: Thành phố Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 08/9/2008

Chính thức ngày: 08/9/2009

Chức vụ Đảng: UV BTV, Bí thư Chi bộ 1

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Hòa

Năm sinh: 1981

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 21/4/2010

Chính thức ngày: 21/4/2011

Chức vụ Đảng: UV BCH, BT Chi bộ 2

Chính quyền: Phó Hiệu trưởng

 

Đồng chí: Hà Thị Thu Hương

Năm sinh: 1980

Quê quán: Đông Sơn, Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày:

Chính thức ngày:

Chức vụ Đảng: UV BCH

Chính quyền: Chủ tịch Công đoàn

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Thành

Năm sinh: 1973

Quê quán: Tĩnh Gia Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 27/02/2006

Chính thức ngày: 27/02/2007

Chức vụ Đảng: UV BCH, Bí thư Chi bộ 2

Chính quyền: Tổ trưởng CM tổ Tin - CN

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuấn Anh

Năm sinh: 1977

Quê quán: Đông Sơn, Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 13/8/2007

Chính thức ngày: 13/8/2008

Chức vụ Đảng: UV BCH

Chính quyền: Tổ trưởng CM Ngữ văn

 

Đồng chí: Đỗ Thị Hà

Năm sinh: 1979

Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 10/5/2011

Chính thức ngày: 10/5/2012

Chức vụ Đảng: UV BCH

Chính quyền: Tổ trưởng CM Sử - Địa - GDCD

 

Đồng chí: Lê Văn Thọ

Năm sinh: 1982

Quê quán: Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kết nạp Đảng ngày: 28/6/2013

Chính thức ngày: 28/6/2014

Chức vụ Đảng: UV BCH

Chính quyền: Bí thư Đoàn trường

Đảng ủy Trường THPT Tĩnh Gia 1