A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 10, KHỐI 11 - NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện từ ngày  01/6/2021 đến 08/6/2021

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1     
           
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10
NĂM HỌC: 2020-2021
           
STTNgày phát sóngThứBuổiTiếtGiờMônKhốiNội dung bài dạyTiết PPCTGhi chú
101-06-213Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Đại số10Công thức lượng giác (Tiết 1)53 
22Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Đại số10Công thức lượng giác (Tiết 2)54 
33Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Vật lý10Chất kết tinh.Chất vô định hình.58 
44Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Vật lý10Sự nở vì nhiệt của vật rắn.59 
5Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Hình học10Ôn tập chương 340 
62Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Hình học10Ôn tập cuối năm41 
73Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25GDCD10Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (Mục 2)32 
84Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15GDCD10Ngoại khóa35 
902-06-214Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Hóa học10Tốc độ phản ứng61 
102Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Hóa học10Tốc độ phản ứng62 
113Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Lịch sử10Bài 36: Sự hình thành và phát triển của Phong trào công nhân43 
124Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Lịch sử10Bài 37: Mác - Ăng ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học44 
13Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: Listening94
141Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Tiếng anh10UNIT 16: HISTORICAL PLACES  PART B: SPEAKING95 
152Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: Writing95
162Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Tiếng anh10UNIT 16: HISTORICAL PLACES  PART C: LISTENING96 
173Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Đại số10Bài tập – Công thức lượng giác (Tiết 1)55 
184Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Đại số10Bài tập – Công thức lượng giác (Tiết 2)56 
1903-06-215Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Hình học10Bài tập Phương trình đường thẳng (Tiết 1)33 
202Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Hình học10Bài tập Phương trình đường thẳng (Tiết 2)34 
213Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Ngữ Văn10Văn bản văn học90, 91 
224Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Ngữ Văn10Nội dung và hình thức của văn bản văn học92, 93 
23Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Lịch sử10Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871.45 
242Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Lịch sử10Bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga46 
253Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Công nghệ10Vấn đề chọn giới trong nghề42, 43 
264Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Sinh học10Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch33 
2704-06-216Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Địa lý10Bài 37 : Địa lí các ngành giao thông vận tải ( tiết 2 )46 
282Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35GDCD10Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (Mục 1)31 
293Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh10UNIT 14: THE WORLD CUP   PART A: READING87 
303Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh (TĐ)10Review 4: part 198
314Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh10UNIT 14: THE WORLD CUP  PART B: SPEAKING88 
324Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: Language91
33Chiều 1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Địa lý10Bài 38 : Thực hành : Tìm hiểu về kênh đào xuyê.47 
342Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Địa lý10Bài 40 :  Địa lí ngành thương mại48 
353Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Đại số10Ôn tập chương VI57-58-59 
364Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Đại số10Ôn tập cuối năm60 
3705-06-217Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Hình học10Phương trình đường tròn36 
382Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Hình học10Bài tập- Phương trình đường tròn37 
393Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh10UNIT 14: THE WORLD CUP  PART C: LISTENING89 
403Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: getting started 90
414Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh10UNIT 14: THE WORLD CUP  PART D: WRITING90 
42Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Hóa học10Cân bằng hóa học65 
432Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Hóa học10Luyện tập66 
443Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh (TĐ)10Review 4 part 299
453Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh10UNIT 14: THE WORLD CUP  PART E: LANGUAGE FOCUS91, 92 
464Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: Speaking93
474Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Tiếng anh10UNIT 16: HISTORICAL PLACES  PART A: READING94 
4807-06-212Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Hóa học10Cân bằng hóa học64 
492Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Công nghệ10Chủ đề: Thành lập và quản lý doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch kinh doanh và hạch toán kinh tế38, 39 
502Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: Reading92
513Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Công nghệ10Chủ đề: Xây dựng kế hoạch kinh doanh và hạch toán kinh tế40, 41 
524Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Sinh học10Bài 30: Sự nhân lên của Vi rút trong tế bào chủ31 
53Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Hình học10Phương trình đường Elip38 
542Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Hình học10Bài tập- Phương trình đường Elip39 
553Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Vật lý10Sự chuyển thể của các chất.64 
564Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Vật lý10Độ ẩm không khí65 
5708-06-213Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Vật lý10Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.60 
582Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Hóa học10Luyện tập67 
593Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Ngữ Văn10Các thao tác nghị luận95 
604Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Ngữ Văn10Viết quảng cáo96 
61Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Địa lý10Bài 41 : Môi trường và tài nguyên thiên nhiên49 
622Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Địa lý10Bài 42 : Môi trường và sự phát triển bền vững50 
633Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: Communication 96
643Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh10UNIT 16: HISTORICAL PLACES  PART D: WRITING97 
654Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Tiếng anh (TĐ)10UNIT 10: Looking back97
664Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Tiếng anh10UNIT 16: HISTORICAL PLACES  PART E: LANGUAGE FOCUS98 
TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1     
           
LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 11
NĂM HỌC: 2020-2021
           
STTNgày phát sóngThứBuổiTiếtGiờMônKhốiNội dung bài dạyTiết PPCTGhi chú
101-06-213Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Đại số11Đạo hàm hàm lượng giác (Tiết 1)69 
22Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Đại số11Đạo hàm hàm lượng giác (Tiết 2)70 
33Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Vật lý11Mắt60 
44Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Vật lý11Kính lúp62 
5Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Hình học11Ôn tập chương III41 
62Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Vật lý11Kính hiển vi63 
73Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Vật lý11Kính thiên văn64 
84Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15GDCD11Ngoại khóa về bảo vệ môi trường.35 
902-06-214Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Ngữ Văn11Một thời đại trong thi ca106, 107 
102Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Ngữ Văn11Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận108, 109 
113Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Địa lý11Bài 11 : Khu vực Đông Nam Á  (Tiết 2 : Kinh tế ) 29 
124Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Địa lý11Bài 11 : Khu vực Đông Nam Á (Tiết 3 : Hiệp hội các quốc gia ĐNA )30 
13Chiều 1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Công nghệ11Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp46 
142Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Công nghệ11Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện47 
153Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Đại số11Bài tập71 
164Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Đại số11Bài tập72 
1703-06-215Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Hình học11Hai mặt phẳng vuông góc35 
182Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Hình học11Hai mặt phẳng vuông góc36 
193Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Công nghệ11Động cơ đốt trong dùng cho xe máy44 
204Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Công nghệ11Động cơ đốt trong dùng cho tàu thuỷ45 
21Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Hóa học11Luyện tập Andehit64 
222Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Hóa học11Axit cacboxylic65 
233Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25GDCD11Bài 15: Chính sách đối ngoại.31 
244Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15GDCD11Thực hành về an toàn giao thông.32 
2504-06-216Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45GDCD11Baì 1: Chính sách GD&ĐT,KH &CN,VH - Mục 3,429 
262Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35GDCD11Bài14:  Chính sách quốc phòng và an ninh30 
273Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh11UNIT 15  SPACE CONQUEST  PART A: READING89, 90 
283Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh (TĐ)11Unit 9: P5- Listening 88
294Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh11UNIT 15  SPACE CONQUEST  PART B: SPEAKING91 
304Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh (TĐ)11Unit 9: P6- Writing89
31Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Đại số11Vi phân73 
322Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Đại số11Đạo hàm cấp hai74 
333Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Lịch sử11Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất.33 
344Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Địa lý11Bài 12 : Ô- xtrâylia (Tiết 2 : Thực hành tìm hiểu về dân cư  ô-trâylia )33 
3505-06-217Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Hình học11Bài tập37 
362Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Hình học11Khoảng cách (Tiết 1)38 
373Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Hóa học11Luyện tập60 
384Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Hóa học11Andehit63 
394Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh (TĐ)11Unit 9: P7- communication and culture90
40Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Địa lý11Bài 11 :  Khu vực Đông Nam Á (Tiết 4 : Thực hành : Tìm hiểu về kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á )31 
412Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Địa lý11Bài 12 : Ô- xtrâylia ( Tiết 1 : Khái quát về ô-trâylia ).32 
423Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh (TĐ)11Unit 10: P2- language93
433Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh11UNIT 15  SPACE CONQUEST  PART E: LANGUAGE FOCUS94 
444Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Tiếng anh (TĐ)11Unit 10: P3- reading94
454Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Tiếng anh11UNIT 16:  THE WONDER OF THE WORLD PART A: READING95 
4607-06-212Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Lịch sử11Bài 23: Phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất.32 
472Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Tiếng anh11UNIT 15  SPACE CONQUEST  PART C: LISTENING92 
483Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh11UNIT 15  SPACE CONQUEST  PART D: WRITING93 
493Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh (TĐ)11Unit 10: P1- Getting started92
504Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Sinh học11Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người49 
51Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Hình học11Khoảng cách (Tiết 2)39 
522Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Hình học11Khoảng cách (Tiết 3) +Bài tập40 
533Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh (TĐ)11Unit 10: P4- speaking95
543Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Tiếng anh11UNIT 16:  THE WONDERS OF THE WORLDPART B: SPEAKING96 
554Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Sinh học11Bài tập chương IV50 
5608-06-213Sáng1Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 45Đại số11Ôn tập chương V75 
572Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 35Đại số11Ôn tâp cuối năm76 
583Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh11UNIT 16:  THE WONDERS OF THE WORLD PART C: LISTENING97 
593Từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 25Tiếng anh (TĐ)11Unit 10: P5- listening96
604Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh11UNIT 16:  THE WONDERS OF THE WORLDPART D: WRITING98 
614Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15Tiếng anh (TĐ)11Unit 10: P6- writing97
625Từ 10 giờ 20 đến 11 giờ 05Tiếng anh11UNIT 16:  THE WONDERS OF THE WORLDPART E: LANGUAGE FOCUS99 
635Từ 10 giờ 20 đến 11 giờ 05Tiếng anh (TĐ)11Unit 10: P7- communication and culture98
64Chiều1Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 45Hình học11Ôn tập chương III42 
652Từ 14 giờ 50 đến 15 giờ 35Hình học11Ôn tập cuối năm43 
663Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 25Hóa học11Axit cacboxylic66 
674Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 15Hóa học11   Luyện tập Axit cacboxylic67 

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết