A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 10 THỰC HIỆN TỪ 11 THÁNG 01 NĂM 2022

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữGDQPSinh họcNgữ VănNgoại ngữ
2Ngữ VănNgoại ngữThể dụcGDCDThể dụcKTNN
3Lịch sửĐịa lýTin họcNgoại ngữNgoại ngữTin học
4GDCDThể dụcVật lýĐịa lýNgoại ngữĐịa lý
5Vật lý  Tin học  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý Hóa học 
2 ToánHóa học Toán 
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcTin họcNgoại ngữNgoại ngữĐịa lý
2Vật lýGDCDGDCDThể dụcNgoại ngữNgữ Văn
3Sinh họcThể dụcNgoại ngữGDQPLịch sửTin học
4Tin họcĐịa lýKTNNVật lýNgữ VănSinh học
5Địa lý  Ngữ Văn  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa học Toán 
2 ToánVật lý Hóa học 
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánNgữ VănThể dụcLịch sử
2Ngoại ngữNgữ VănToánNgoại ngữGDCDToán
3Địa lýSinh họcThể dụcKTNNĐịa lýNgoại ngữ
4Vật lýSinh họcTin họcĐịa lýTin họcGDQP
5Vật lý  GDCD  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lý 
2 Hóa họcHóa học Toán 
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcĐịa lýNgữ VănSinh học
2Lịch sửNgoại ngữNgữ VănVật lýNgoại ngữĐịa lý
3GDCDVật lýTin họcThể dụcGDCDSinh học
4Ngữ VănGDQPThể dụcNgoại ngữThể dụcTin học
5Ngữ Văn  KTNN  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcNgoại ngữ Vật lýNgoại ngữ
2 ToánVật lý Hóa họcToán
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcThể dụcNgoại ngữĐịa lýĐịa lý
2Ngoại ngữLịch sửHóa họcNgoại ngữToánThể dục
3ToánGDCDGDQPToánNgữ VănThể dục
4Tin họcVật lýKTNNNgữ VănGDCDVật lý
5Tin học  Ngữ Văn  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Hóa học 
2 Hóa họcToán Vật lý 
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNGDCDThể dụcĐịa lýToán
2ToánNgữ VănTin họcNgoại ngữĐịa lýLịch sử
3Hóa họcĐịa lýHóa họcNgữ VănThể dụcTin học
4Sinh họcGDCDToánGDQPNgữ VănThể dục
5Ngoại ngữ  Tin học  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Vật lý 
2 Vật lýToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửNgoại ngữHóa họcVật lýGDCD
2Địa lýKTNNToánNgữ VănGDCDGDQP
3Hóa họcSinh họcToánNgữ VănThể dụcĐịa lý
4Ngoại ngữVật lýTin họcToánThể dụcNgữ Văn
5Tin học  Ngoại ngữ  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Vật lý 
2 Ngoại ngữVật lý Toán 
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgoại ngữThể dụcĐịa lýVật lý
2Sinh họcGDCDHóa họcGDQPNgữ VănTin học
3Địa lýVật lýThể dụcTin họcLịch sửNgoại ngữ
4ToánThể dụcNgoại ngữNgoại ngữGDCDKTNN
5Hóa học  Ngoại ngữ  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
2 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýKTNNGDQPThể dụcLịch sử
2Ngữ VănVật lýVật lýVật lýTin họcHóa học
3Tin họcThể dụcToánThể dụcGDCDGDQP
4Địa lýSinh họcThể dụcTin họcĐịa lýGDCD
5Hóa học  Địa lý  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănToán Ngữ Văn 
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữĐịa lýTin họcThể dụcTin học
2ToánNgoại ngữThể dụcThể dụcNgữ VănTin học
3Ngữ VănHóa họcKTNNHóa họcToánĐịa lý
4Địa lýGDCDVật lýLịch sửGDQPVật lý
5GDCD  Sinh học  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Ngữ Văn 
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgoại ngữKTNNGDCDToán
2Tin họcGDQPVật lýNgoại ngữTin họcThể dục
3ToánKTNNThể dụcGDCDThể dụcVật lý
4Hóa họcHóa họcTin họcSinh họcĐịa lýĐịa lý
5Lịch sử  Ngữ Văn  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcSinh họcĐịa lýNgoại ngữGDQP
2Ngoại ngữĐịa lýNgoại ngữTin họcNgoại ngữVật lý
3Vật lýGDCDNgoại ngữThể dụcGDQPKTNN
4GDCDHóa họcHóa họcTin họcLịch sửThể dục
5Tin học  Địa lý  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPGDCDThể dụcNgoại ngữĐịa lý
2Tin họcThể dụcTin họcKTNNGDQPToán
3Lịch sửNgữ VănVật lýSinh họcĐịa lýThể dục
4Sinh họcVật lýGDQPHóa họcTin họcHóa học
5Hóa học  GDCD  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Toán 
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcThể dụcHóa họcGDQPThể dục
2Ngoại ngữTin họcGDCDHóa họcNgoại ngữSinh học
3Vật lýKTNNTin họcVật lýNgoại ngữGDCD
4Lịch sửĐịa lýToánĐịa lýĐịa lýTin học
5Ngoại ngữ  Thể dục  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
2 ToánNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýVật lýTin họcToánTin học
2Địa lýSinh họcLịch sửĐịa lýSinh họcGDCD
3GDCDGDQPKTNNTin họcTin họcVật lý
4Hóa họcNgữ VănThể dụcThể dụcThể dụcĐịa lý
5Ngoại ngữ  Hóa học  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữVật lýSinh học
2ToánNgữ VănTin họcNgoại ngữHóa họcKTCN
3ToánGDQPSinh họcThể dụcToánNgoại ngữ
4Lịch sửĐịa lýThể dụcNgoại ngữNgữ VănNgữ Văn
5GDCD  Toán  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcHóa học Vật lýNghề PT
2 Vật lýToán Toán 
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcThể dụcSinh họcTin học
2Ngữ VănKTCNToánLịch sửĐịa lýSinh học
3Ngữ VănThể dụcToánNgoại ngữGDCDNgữ Văn
4ToánNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữNgoại ngữNgữ Văn
5Toán  GDQP  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán ToánNghề PT
2 Hóa họcHóa học Vật lý 
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgữ VănNgoại ngữĐịa lýToán
2KTCNNgoại ngữLịch sửNgoại ngữNgữ VănToán
3ToánNgữ VănThể dụcSinh họcThể dụcNgữ Văn
4ToánNgữ VănGDQPNgữ VănGDCDSinh học
5Vật lý  Vật lý  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lýNghề PTHóa học 
2 Vật lýToán Toán 
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgoại ngữSinh họcGDQPSinh học
2Ngoại ngữThể dụcNgoại ngữKTCNTin họcĐịa lý
3Hóa họcVật lýToánToánLịch sửNgữ Văn
4Ngữ VănGDCDToánToánNgữ VănNgữ Văn
5Vật lý  Hóa học  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToánNghề PTVật lý 
2 ToánHóa học Hóa học 
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănLịch sửThể dụcGDQP
2Vật lýSinh họcNgữ VănNgữ VănVật lýTin học
3GDCDĐịa lýToánToánToánKTCN
4Hóa họcThể dụcVật lýHóa họcToánSinh học
5Ngữ Văn  Ngoại ngữ  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữNghề PTToán 
2 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDNgữ VănSinh họcNgoại ngữThể dục
2Ngoại ngữToánHóa họcTin họcNgoại ngữLịch sử
3Ngữ VănNgữ VănVật lýGDQPTin họcSinh học
4Vật lýNgữ VănToánHóa họcGDQPĐịa lý
5KTCN  Thể dục  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý ToánNghề PT
2 ToánNgoại ngữ Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữLịch sửKTCNTin họcNgữ Văn
2Hóa họcNgữ VănNgoại ngữThể dụcNgữ VănSinh học
3Ngoại ngữHóa họcNgoại ngữThể dụcNgữ VănGDQP
4Ngữ VănHóa họcSinh họcGDCDToánThể dục
5Ngữ Văn  Địa lý  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý ToánNghề PT
2 Vật lýToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcToánNgoại ngữVật lý
2Ngữ VănThể dụcNgữ VănToánGDCDGDQP
3Ngữ VănĐịa lýSinh họcSinh họcThể dụcToán
4Hóa họcLịch sửKTCNThể dụcTin họcToán
5Sinh học  Vật lý  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ VănNghề PT
2 ToánNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýTin họcThể dụcGDCDToán
2Sinh họcKTCNNgữ VănNgữ VănNgữ VănHóa học
3Ngoại ngữLịch sửGDQPSinh họcNgữ VănĐịa lý
4Vật lýGDQPToánToánThể dụcNgoại ngữ
5Hóa học  Toán  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Ngữ VănNghề PT
2 ToánNgoại ngữ Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcThể dụcVật lýToánHóa học
2Ngữ VănLịch sửĐịa lýGDQPGDCDHóa học
3Tin họcThể dụcSinh họcHóa họcNgoại ngữNgoại ngữ
4Sinh họcNgữ VănVật lýSinh họcToánKTCN
5Vật lý  Toán  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ ToánNghề PT
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNTin họcĐịa lýThể dụcNgữ Văn
2Sinh họcGDQPGDQPHóa họcNgoại ngữThể dục
3Tin họcVật lýSinh họcToánNgoại ngữLịch sử
4Hóa họcVật lýSinh họcToánGDCDNgoại ngữ
5Ngoại ngữ  Sinh học  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcSinh họcGDCDSinh họcKTCN
2Hóa họcVật lýSinh họcTin họcGDQPVật lý
3ToánNgữ VănNgoại ngữHóa họcToánĐịa lý
4Ngoại ngữThể dụcThể dụcNgoại ngữToánLịch sử
5Ngoại ngữ  Toán  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánNghề PTToán 
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănVật lýLịch sửNgoại ngữ
2Tin họcToánThể dụcSinh họcThể dụcKTCN
3Hóa họcHóa họcToánĐịa lýGDQPThể dục
4Tin họcHóa họcToánSinh họcNgữ VănVật lý
5Sinh học  GDCD  
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Ngữ Văn 
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 11/1/2022 
Buổi sáng