Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Tĩnh Gia 1 ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt