Hình ảnh Lễ Tuyên Dương - Khen Thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Tỉnh doThị xã Nghi Sơn tổ chức