Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (1961-2021)