Khai mạc giải bóng đá Chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022)