Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Tĩnh Gia 1