Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2019