Tọa đàm giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng 111 năm ngày quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2021)