Trường THPT Tĩnh Gia 1 tổ chức Tết trồng cây năm 2022