Cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng trường THPT Tĩnh Gia 1 phát biểu tại Hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2020-2021 do Thị xã Nghi Sơn tổ chức.