A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

(LẦN 2) THỜI KHÓA BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU THỰC HIỆN TỪ THỨ 3 NGÀY 20/09/2022

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcSinh họcToánTin học
2Hóa họcNgữ VănHĐ TN HNLịch sửToánSinh học
3Vật lýHóa họcVật lýNgoại ngữThể dụcNgoại ngữ
4TCĐThể dụcNgữ VănGD Địa phươngNgoại ngữGDQP
5   Toán SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Sinh họcVật lý
2 ToánHóa học Ngoại ngữHóa học
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcToánGDQPThể dục
2Sinh họcNgữ VănNgữ VănToánToánHóa học
3Ngoại ngữVật lýTin họcVật lýTCĐTin học
4Ngoại ngữHóa họcSinh họcLịch sửNgoại ngữGD Địa phương
5   HĐ TN HN SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữHóa học ToánVật lý
2 Hóa họcSinh học Vật lýToán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHĐ TN HNVật lýNgữ VănHóa họcTin học
2Tin họcSinh họcThể dụcNgoại ngữThể dụcNgoại ngữ
3Ngoại ngữNgữ VănTCĐVật lýToánSinh học
4Lịch sửGD Địa phươngNgữ VănGDQPToánHóa học
5   Toán SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lý ToánNgoại ngữ
2 Vật lýToán Sinh họcHóa học
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánToánNgữ VănNgoại ngữ
2Vật lýGD Địa phươngToánTin họcNgữ VănNgoại ngữ
3TCĐHóa họcNgữ VănLịch sửTin họcThể dục
4Sinh họcNgoại ngữVật lýHĐ TN HNGDQPSinh học
5   Hóa học SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcHóa học ToánVật lý
2 ToánVật lý Ngoại ngữSinh học
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănToánToánGDQP
2Hóa họcNgoại ngữNgữ VănSinh họcSinh họcThể dục
3ToánGD Địa phươngThể dụcTCĐNgữ VănVật lý
4Vật lýTin họcHĐ TN HNLịch sửTin họcNgoại ngữ
5   Hóa học SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lý Ngoại ngữSinh học
2 ToánHóa học ToánVật lý
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHĐ TN HNTin họcSinh họcNgoại ngữ
2Ngoại ngữNgữ VănNgữ VănTin họcVật lýHóa học
3Ngoại ngữGDQPSinh họcHóa họcNgữ VănToán
4ToánGD Địa phươngVật lýLịch sửThể dụcThể dục
5   TCĐ SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữSinh học Ngoại ngữToán
2 ToánVật lý Vật lýHóa học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHĐ TN HNVật lýTCĐThể dụcNgoại ngữ
2Hóa họcSinh họcNgoại ngữGDQPSinh họcNgoại ngữ
3Ngữ VănThể dụcTin họcGD Địa phươngNgữ VănLịch sử
4Vật lýNgữ VănToánHóa họcTin họcToán
5   Toán SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Ngoại ngữSinh học
2 Hóa họcToán ToánVật lý
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgữ VănVật lýNgữ VănSinh học
2Ngoại ngữThể dụcTin họcToánNgữ VănSinh học
3Ngoại ngữNgoại ngữTin họcHóa họcToánGD Địa phương
4HĐ TN HNLịch sửThể dụcTCĐToánHóa học
5   GDQP SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Vật lýToán
2 Hóa họcVật lý Ngoại ngữSinh học
       
   Lớp10D1  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNGDCDToánTCĐNgữ Văn
2Ngữ VănNgoại ngữNgoại ngữToánVật lýNgữ Văn
3KTNNĐịa lýVật lýGDQPNgoại ngữGD Địa phương
4Lịch sửThể dụcThể dụcHĐ TN HNToánGDCD
5   Địa lý SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
2 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
       
   Lớp10D2  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánGD Địa phươngKTNNĐịa lý
2Ngoại ngữĐịa lýThể dụcLịch sửVật lýTCĐ
3ToánGDQPNgữ VănVật lýGDCDKTNN
4ToánHĐ TN HNNgữ VănNgoại ngữGDCDNgữ Văn
5   Ngoại ngữ SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn  Ngữ Văn
2 Ngoại ngữToán  Toán
       
   Lớp10D3  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýGDCDHĐ TN HNNgoại ngữTCĐ
2ToánKTNNToánVật lýNgoại ngữThể dục
3Lịch sửThể dụcToánGD Địa phươngKTNNNgữ Văn
4Ngữ VănNgoại ngữGDQPĐịa lýĐịa lýNgữ Văn
5   GDCD SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán  Ngoại ngữ
2 Ngữ VănNgoại ngữ  Ngữ Văn
       
   Lớp10D4  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgoại ngữGDQPVật lýLịch sử
2HĐ TN HNNgoại ngữGDCDToánThể dụcGDCD
3Ngữ VănTCĐVật lýToánĐịa lýToán
4Ngữ VănGD Địa phươngNgữ VănĐịa lýKTNNKTNN
5   Thể dục SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Ngoại ngữ 
3      
       
   Lớp10D5  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPThể dụcNgoại ngữNgoại ngữThể dục
2KTNNTCĐHĐ TN HNNgữ VănNgoại ngữVật lý
3Địa lýKTNNVật lýĐịa lýNgữ VănNgữ Văn
4ToánGDCDToánGD Địa phươngGDCDLịch sử
5   Toán SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Toán 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
3      
       
   Lớp10D6  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănĐịa lýThể dụcTCĐToán
2Vật lýNgữ VănToánGDCDHĐ TN HNToán
3Vật lýĐịa lýGDQPNgoại ngữGDCDNgoại ngữ
4KTNNNgoại ngữKTNNGD Địa phươngThể dụcNgữ Văn
5   Lịch sử SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ Văn  Ngữ VănToán
2 Toán  ToánNgoại ngữ
       
   Lớp10D7  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐKTNNToánVật lýToán
2Lịch sửNgoại ngữĐịa lýThể dụcGDQPToán
3HĐ TN HNNgoại ngữThể dụcNgoại ngữĐịa lýGD Địa phương
4GDCDNgữ VănNgữ VănVật lýKTNNNgữ Văn
5   GDCD SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Ngữ Văn 
2 ToánNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp10D8  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDGDQPKTNNNgoại ngữGD Địa phương
2Ngữ VănLịch sửVật lýVật lýNgoại ngữGDCD
3ToánNgữ VănHĐ TN HNTCĐKTNNThể dục
4ToánNgoại ngữNgữ VănThể dụcToánĐịa lý
5   Địa lý SHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Ngữ Văn 
2 ToánNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgoại ngữNgữ VănNgoại ngữNgữ Văn
2Địa lýSinh họcSinh họcVật lýNgoại ngữNgữ Văn
3Lịch sửKTCNTCĐGDCDToánThể dục
4Hóa họcVật lýHóa họcToánNgữ VănGDQP
5   Toán Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTVật lýVật lý Sinh họcToán
2 Hóa họcToán Ngoại ngữHóa học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTCĐHóa họcTin họcNgữ Văn
2Ngữ VănNgoại ngữHóa họcĐịa lýGDQPKTCN
3ToánLịch sửSinh họcVật lýToánVật lý
4ToánThể dụcThể dụcNgoại ngữNgữ VănGDCD
5   Sinh học Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcSinh họcNghề PTToánHóa học
2 Vật lýNgoại ngữ Vật lýToán
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănNgữ VănNgữ VănNgoại ngữ
2Ngoại ngữVật lýThể dụcSinh họcKTCNSinh học
3ToánNgoại ngữTin họcGDQPLịch sửĐịa lý
4TCĐHóa họcHóa họcGDCDThể dụcToán
5   Vật lý Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lýNghề PTToánSinh học
2 ToánHóa học Vật lýNgoại ngữ
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữVật lýGDQPNgữ VănGDCD
2Hóa họcNgoại ngữToánNgữ VănNgữ VănVật lý
3ToánThể dụcKTCNSinh họcThể dụcSinh học
4ToánNgữ VănTin họcĐịa lýTCĐHóa học
5   Ngoại ngữ Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lýNghề PTVật lýHóa học
2 Ngoại ngữToán Sinh họcToán
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHóa họcGDQPNgữ VănNgữ VănToán
2Ngữ VănToánGDCDNgữ VănVật lýToán
3Vật lýSinh họcHóa họcNgoại ngữTin họcLịch sử
4Ngoại ngữSinh họcTCĐĐịa lýNgoại ngữThể dục
5   Thể dục KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTToánNgoại ngữ Vật lýToán
2 Hóa họcVật lý Sinh họcNgoại ngữ
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcToánNgoại ngữThể dục
2Vật lýNgữ VănVật lýToánNgoại ngữTin học
3Sinh họcKTCNNgữ VănĐịa lýGDQPGDCD
4Hóa họcSinh họcToánLịch sửNgữ VănNgoại ngữ
5   Hóa học TCĐ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTNgoại ngữToán Ngoại ngữVật lý
2 Hóa họcVật lý ToánSinh học
       
   Lớp11D1  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDHóa họcVật lýSinh họcTin học
2ToánThể dụcThể dụcKTCNToánGDQP
3Ngữ VănNgữ VănSinh họcHóa họcNgoại ngữNgoại ngữ
4Ngữ VănVật lýToánĐịa lýTCĐNgoại ngữ
5   Lịch sử Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngoại ngữNghề PT
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11D2  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănHóa họcGDQPVật lýĐịa lý
2GDCDNgữ VănNgoại ngữNgữ VănTin họcLịch sử
3Ngoại ngữHóa họcNgữ VănToánTCĐVật lý
4ToánSinh họcThể dụcToánThể dụcKTCN
5   Ngoại ngữ Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11D3  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgữ VănNgoại ngữNgữ VănTCĐ
2KTCNHóa họcNgữ VănNgoại ngữThể dụcNgoại ngữ
3Lịch sửThể dụcToánHóa họcGDQPToán
4Sinh họcĐịa lýToánGDCDTin họcVật lý
5   Sinh học Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToánNghề PTToán 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11D4  
   Có tác dụng từ ngày 20/09/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgoại ngữGDCDNgữ VănVật lý
2