A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐIỀU CHỈNH TKB BUỔI CHIỀU - THỰC HIỆN TỪ THỨ 2 NGÀY 14/02/2022

Thời khoá biểu buổi chiều điều chỉnh - Thực hiện từ thứ 2 ngày 14/02/2022

(TKB buổi sáng không thay đổi)

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýKTNNKTNNLịch sửThể dục
2Ngữ VănThể dụcHóa họcNgoại ngữNgoại ngữSinh học
3Ngữ VănGDQPTin họcHóa họcNgoại ngữNgữ Văn
4ToánLịch sửVật lýTin họcToánTCĐ
5Toán  GDCD Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý Hóa học 
2 ToánHóa học Toán 
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcTin họcToánNgoại ngữNgữ Văn
2Ngoại ngữLịch sửLịch sửToánNgoại ngữNgữ Văn
3Hóa họcKTNNGDQPVật lýToánTin học
4Sinh họcHóa họcThể dụcVật lýGDCDĐịa lý
5KTNN  Ngữ Văn TCĐ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa học Toán 
2 ToánVật lý Hóa học 
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănHóa họcThể dụcTin học
2GDCDNgữ VănToánHóa họcGDQPĐịa lý
3Ngoại ngữLịch sửThể dụcKTNNNgoại ngữToán
4Vật lýSinh họcTin họcTCĐLịch sửToán
5Vật lý  Ngoại ngữ KTNN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lý 
2 Hóa họcHóa học Toán 
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữVật lýToánToánNgữ Văn
2Hóa họcNgoại ngữKTNNToánĐịa lýTin học
3Lịch sửNgữ VănVật lýLịch sửTCĐGDQP
4KTNNThể dụcTin họcHóa họcNgoại ngữThể dục
5GDCD  Ngữ Văn Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýNgoại ngữToán Vật lý 
2Ngoại ngữToánHóa học Hóa học 
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánLịch sửNgoại ngữKTNNVật lý
2Ngoại ngữToánGDQPNgoại ngữThể dụcTin học
3ToánSinh họcKTNNĐịa lýGDCDTCĐ
4Lịch sửVật lýHóa họcNgữ VănNgữ VănHóa học
5Tin học  Ngữ Văn Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học Hóa học 
2 Vật lýToán Vật lý 
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDCDNgoại ngữSinh họcTCĐ
2ToánNgữ VănVật lýNgoại ngữKTNNLịch sử
3Hóa họcLịch sửHóa họcToánThể dụcThể dục
4Vật lýKTNNGDQPTin họcNgữ VănTin học
5Ngoại ngữ  Địa lý Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Vật lý 
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửNgoại ngữHóa họcVật lýTin học
2Ngoại ngữKTNNToánNgữ VănToánGDCD
3Địa lýThể dụcToánNgữ VănTCĐThể dục
4Hóa họcSinh họcKTNNLịch sửGDQPVật lý
5Tin học  Ngoại ngữ Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Vật lý 
2 Ngoại ngữVật lý Toán 
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgoại ngữToánNgoại ngữLịch sử
2KTNNKTNNHóa họcThể dụcSinh họcTin học
3Vật lýTCĐToánLịch sửNgữ VănVật lý
4Hóa họcThể dụcToánGDCDNgữ VănĐịa lý
5Ngữ Văn  Ngoại ngữ GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
2 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănThể dụcGDQPKTNN
2Tin họcToánVật lýVật lýKTNNThể dục
3Tin họcTCĐNgoại ngữNgoại ngữToánSinh học
4Lịch sửGDCDNgoại ngữNgữ VănĐịa lýHóa học
5Hóa học  Ngữ Văn Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửGDCDToánVật lý
2Ngữ VănNgữ VănTin họcSinh họcToánTCĐ
3ToánKTNNNgoại ngữNgoại ngữGDQPKTNN
4Ngoại ngữĐịa lýHóa họcHóa họcThể dụcLịch sử
5Vật lý  Thể dục Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Ngữ Văn 
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPNgoại ngữNgoại ngữToánToán
2Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữThể dụcToánKTNN
3Vật lýNgữ VănHóa họcSinh họcThể dụcGDCD
4Hóa họcLịch sửTin họcKTNNĐịa lýTin học
5Lịch sử  TCĐ Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngữ VănToán Toán 
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcThể dụcNgữ VănToánThể dục
2Hóa họcLịch sửTin họcToánToánGDQP
3Lịch sửVật lýNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănĐịa lý
4Vật lýKTNNNgoại ngữTCĐNgữ VănGDCD
5Tin học  KTNN Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngữ VănToán Toán 
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcGDQPLịch sửNgoại ngữĐịa lý
2Ngoại ngữTin họcThể dụcKTNNToánToán
3TCĐNgữ VănKTNNGDCDNgữ VănNgoại ngữ
4Vật lýNgữ VănToánThể dụcTin họcVật lý
5Hóa học  Hóa học Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNKTNNNgoại ngữNgữ VănSinh học
2Lịch sửTin họcToánHóa họcToánThể dục
3Vật lýHóa họcTin họcNgữ VănĐịa lýThể dục
4GDCDGDQPVật lýNgữ VănNgoại ngữTCĐ
5Ngoại ngữ  Lịch sử Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
2 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýVật lýKTNNKTNNVật lý
2ToánNgoại ngữNgữ VănGDCDTin họcToán
3Sinh họcNgữ VănThể dụcLịch sửTin họcLịch sử
4TCĐNgữ VănNgoại ngữHóa họcToánGDQP
5Ngoại ngữ  Hóa học Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănSinh họcNgoại ngữVật lýĐịa lý
2ToánNgữ VănTin họcNgoại ngữToánKTCN
3ToánGDQPThể dụcGDCDToánTCĐ
4Lịch sửVật lýNgoại ngữHóa họcThể dụcNgữ Văn
5KTCN  Hóa học Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Vật lýNghề PT
2 Vật lýHóa học Toán 
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDCDThể dụcKTCNHóa học
2Vật lýToánLịch sửHóa họcVật lýSinh học
3Tin họcĐịa lýGDQPNgoại ngữNgoại ngữNgữ Văn
4ToánNgữ VănThể dụcNgoại ngữTCĐNgữ Văn
5Toán  KTCN Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học ToánNghề PT
2 Hóa họcVật lý Vật lý 
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcTCĐNgoại ngữHóa họcToán
2ToánNgoại ngữNgữ VănKTCNGDCDToán
3Lịch sửThể dụcTin họcGDQPThể dụcNgoại ngữ
4KTCNNgữ VănHóa họcToánĐịa lýNgữ Văn
5Vật lý  Vật lý Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcHóa họcNghề PTVật lý 
2 Vật lýToán Toán 
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcTCĐGDQPSinh học
2Vật lýNgữ VănNgoại ngữToánVật lýĐịa lý
3KTCNGDCDToánThể dụcToánNgoại ngữ
4Hóa họcKTCNToánLịch sửNgoại ngữTin học
5Tin học  Hóa học Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lýNghề PTVật lý 
2 ToánHóa học Toán 
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDNgữ VănKTCNThể dụcGDQP
2Vật lýĐịa lýTCĐHóa họcVật lýSinh học
3Hóa họcNgữ VănNgoại ngữToánToánKTCN
4Tin họcThể dụcToánNgoại ngữToánTin học
5Ngữ Văn  Ngoại ngữ Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToánNghề PTToán 
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHóa họcHóa họcToánLịch sửSinh học
2Ngoại ngữVật lýGDCDTCĐNgoại ngữTin học
3Vật lýNgữ VănToánNgữ VănNgoại ngữThể dục
4Tin họcNgữ VănToánGDQPToánĐịa lý
5KTCN  Thể dục KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngoại ngữVật lýNgoại ngữ ToánNghề PT
2Vật lýToánHóa học Hóa học 
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcThể dụcToánTin họcKTCN
2Vật lýGDCDNgoại ngữToánNgữ VănVật lý
3Ngoại ngữSinh họcNgoại ngữKTCNToánHóa học
4Ngữ VănHóa họcTCĐLịch sửToánTin học
5Ngữ Văn  GDQP Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý ToánNghề PT
2 Vật lýToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcToánNgữ VănNgoại ngữ
2Ngữ VănVật lýNgữ VănToánKTCNVật lý
3Tin họcThể dụcKTCNNgoại ngữGDQPToán
4Địa lýLịch sửTCĐThể dụcGDCDToán
5Hóa học  Tin học Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngữ VănNghề PT
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýTin họcThể dụcGDCDToán
2Ngoại ngữKTCNNgữ VănTCĐNgữ VănHóa học
3Sinh họcLịch sửToánTin họcNgữ VănKTCN
4Địa lýGDQPVật lýToánThể dụcNgoại ngữ
5Hóa học  Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ VănNghề PT
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửNgoại ngữSinh họcKTCNTin học
2Ngữ VănGDCDNgoại ngữNgoại ngữGDQPHóa học
3Ngữ VănĐịa lýThể dụcHóa họcToánVật lý
4KTCNTCĐToánTin họcToánThể dục
5Vật lý  Toán Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn ToánNghề PT
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNToánVật lýNgữ VănNgoại ngữ
2Địa lýTin họcToánHóa họcNgoại ngữNgoại ngữ
3Ngữ VănHóa họcTin họcToánThể dụcLịch sử
4Ngữ VănKTCNThể dụcToánGDCDSinh học
5Vật lý  TCĐ GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNTin họcNgoại ngữThể dụcTin học
2Sinh họcNgữ VănNgoại ngữNgữ VănHóa họcLịch sử
3Ngữ VănHóa họcVật lýTCĐToánĐịa lý
4Vật lýGDCDToánKTCNToánGDQP
5Ngoại ngữ  Toán Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănNghề PTToán 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐNgữ VănTin họcNgữ VănThể dục
2Hóa họcLịch sửNgữ VănToánTin họcKTCN
3Hóa họcGDCDToánNgoại ngữĐịa lýVật lý
4Vật lýThể dụcToánNgoại ngữGDQPNgoại ngữ
5Sinh học  KTCN Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Ngữ Văn 
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcToánHóa họcThể dụcKTCN
2Tin họcThể dụcToánNgoại ngữĐịa lýGDQP
3Ngoại ngữNgữ VănNgoại ngữNgữ VănGDCDHóa học
4ToánNgữ VănVật lýKTCNLịch sửVật lý
5Toán  Tin học TCĐ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánToánNgoại ngữNghề PT
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11A15  
   Có tác dụng từ ngày 14/02/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPVật lýKTCNVật lýNgữ Văn
2Hóa họcSinh họcThể dụcGDCDHóa họcTin học
3Ngoại ngữKTCNToán