A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG VÀ CHIỀU LẦN THỨ 13 HOÀN CHỈNH - THỰC HIỆN TỪ 19/4/2022

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU ĐÃ CẬP NHẬT ĐIỀU CHỈNH THEO KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

THỰC HIỆN TỪ THỨ 3, NGÀY 19/4/2022

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNVật lýNgoại ngữLịch sửThể dục
2Ngữ VănGDQPHóa họcSinh họcNgoại ngữTin học
3Ngữ VănVật lýTin họcGDCDToánNgữ Văn
4ToánLịch sửThể dụcKTNNToánTCĐ
5Ngoại ngữ  Hóa học Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Hóa học 
2 Vật lýHóa học Toán 
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcGDQPToánTin họcNgữ Văn
2Ngoại ngữLịch sửLịch sửToánVật lýNgữ Văn
3Ngoại ngữKTNNThể dụcTCĐToánNgoại ngữ
4Sinh họcHóa họcKTNNHóa họcGDCDĐịa lý
5Vật lý  Ngữ Văn Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học Toán 
2 Vật lýVật lý Hóa học 
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýHóa họcĐịa lýThể dụcTin học
2GDCDNgoại ngữNgữ VănKTNNGDQPTCĐ
3Sinh họcNgữ VănToánToánLịch sửToán
4Ngoại ngữHóa họcTin họcNgữ VănLịch sửThể dục
5Ngoại ngữ  Vật lý KTNN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Hóa học 
2 Vật lýHóa học Toán 
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữVật lýToánToánNgữ Văn
2Hóa họcTCĐVật lýToánĐịa lýTin học
3Lịch sửNgữ VănHóa họcLịch sửNgoại ngữGDQP
4KTNNThể dụcTin họcKTNNThể dụcNgoại ngữ
5GDCD  Ngữ Văn Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýHóa họcToán Vật lý 
2Ngoại ngữToánNgoại ngữ Hóa học 
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánLịch sửNgoại ngữKTNNTin học
2Vật lýToánNgữ VănNgoại ngữThể dụcThể dục
3Hóa họcVật lýKTNNĐịa lýGDCDTCĐ
4Lịch sửSinh họcHóa họcNgữ VănGDQPNgoại ngữ
5Tin học  Ngữ Văn Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Hóa học 
2 Hóa họcToán Vật lý 
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTCĐNgữ VănSinh họcĐịa lý
2ToánNgữ VănVật lýNgoại ngữKTNNLịch sử
3Hóa họcThể dụcHóa họcNgoại ngữToánLịch sử
4Vật lýKTNNGDQPTin họcToánTin học
5Ngoại ngữ  GDCD Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữ Vật lý 
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐNgoại ngữHóa họcVật lýTin học
2Vật lýKTNNToánNgữ VănToánĐịa lý
3Tin họcGDQPToánNgữ VănLịch sửThể dục
4Hóa họcSinh họcKTNNLịch sửThể dụcNgữ Văn
5Ngoại ngữ  Ngoại ngữ GDCD
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lý 
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửNgoại ngữToánTin họcThể dục
2Ngoại ngữGDCDHóa họcNgoại ngữSinh họcTin học
3Vật lýTCĐToánLịch sửNgữ VănVật lý
4Ngữ VănThể dụcToánHóa họcNgữ VănĐịa lý
5KTNN  KTNN GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
2 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănThể dụcGDQPKTNN
2Tin họcToánTin họcNgoại ngữKTNNThể dục
3Lịch sửVật lýHóa họcNgoại ngữToánGDCD
4Hóa họcTCĐVật lýNgữ VănĐịa lýSinh học
5Ngoại ngữ  Ngữ Văn Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánNgữ VănToánVật lý
2GDCDNgữ VănLịch sửSinh họcToánKTNN
3Hóa họcĐịa lýNgoại ngữNgoại ngữGDQPThể dục
4Tin họcKTNNHóa họcNgoại ngữThể dụcTCĐ
5Vật lý  Lịch sử Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Ngữ Văn 
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPNgoại ngữKTNNToánToán
2Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữThể dụcToánGDCD
3Vật lýNgữ VănHóa họcSinh họcThể dụcKTNN
4Hóa họcLịch sửTin họcTCĐLịch sửTin học
5Địa lý  Ngoại ngữ Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngữ VănToán Toán 
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcThể dụcNgữ VănToánGDQP
2Hóa họcLịch sửTin họcToánToánThể dục
3Địa lýKTNNNgoại ngữHóa họcNgữ VănVật lý
4Lịch sửVật lýNgoại ngữTCĐNgữ VănGDCD
5Tin học  KTNN Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngữ VănToán Toán 
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcTin họcThể dụcNgữ VănToán
2Địa lýTCĐKTNNKTNNNgoại ngữToán
3Ngoại ngữNgữ VănGDQPHóa họcToánNgoại ngữ
4Vật lýNgữ VănThể dụcLịch sửTin họcVật lý
5Hóa học  GDCD Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNVật lýNgoại ngữNgữ VănThể dục
2Vật lýGDCDThể dụcHóa họcTin họcTCĐ
3Ngoại ngữHóa họcKTNNNgữ VănĐịa lýLịch sử
4ToánGDQPToánNgữ VănNgoại ngữSinh học
5Toán  Lịch sử Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Ngoại ngữ 
2 ToánToán Ngữ Văn 
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýGDCDKTNNKTNNĐịa lý
2Vật lýTin họcTCĐLịch sửLịch sửToán
3Ngoại ngữSinh họcToánThể dụcTin họcNgoại ngữ
4Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữHóa họcToánGDQP
5Ngữ Văn  Hóa học Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcThể dụcNgoại ngữNgữ VănKTCN
2ToánNgữ VănVật lýNgoại ngữToánĐịa lý
3ToánSinh họcVật lýGDCDToánTCĐ
4Lịch sửGDQPTin họcHóa họcThể dụcNgữ Văn
5KTCN  Hóa học Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Vật lýNghề PT
2 Vật lýHóa học Toán 
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTin họcGDQPKTCNSinh học
2Ngữ VănToánLịch sửThể dụcVật lýNgữ Văn
3Địa lýGDCDTCĐNgoại ngữNgoại ngữNgữ Văn
4ToánThể dụcVật lýNgoại ngữTin họcHóa học
5Toán  KTCN Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học ToánNghề PT
2 Vật lýVật lý Hóa học 
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgữ VănNgoại ngữVật lýToán
2Lịch sửNgoại ngữTCĐGDQPĐịa lýToán
3KTCNThể dụcTin họcToánThể dụcNgoại ngữ
4KTCNNgữ VănVật lýToánGDCDSinh học
5Hóa học  Hóa học Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa họcNghề PTVật lý 
2 ToánToán Hóa học 
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửToánGDQPSinh học
2Vật lýNgữ VănTin họcToánThể dụcNgoại ngữ
3Vật lýGDCDToánThể dụcNgoại ngữĐịa lý
4Hóa họcKTCNToánHóa họcNgoại ngữKTCN
5Tin học  TCĐ Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lýNghề PTVật lý 
2 ToánHóa học Toán 
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNNgữ VănGDCDThể dụcGDQP
2Hóa họcNgữ VănThể dụcToánVật lýSinh học
3Ngữ VănĐịa lýNgoại ngữHóa họcToánLịch sử
4Vật lýTCĐToánNgoại ngữToánTin học
5Tin học  Ngoại ngữ KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToánNghề PTToán 
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHóa họcGDCDToánĐịa lýLịch sử
2Ngoại ngữVật lýHóa họcTCĐNgoại ngữTin học
3Vật lýNgữ VănToánNgữ VănNgoại ngữSinh học
4Tin họcNgữ VănToánGDQPToánThể dục
5KTCN  Thể dục KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngoại ngữVật lýVật lý ToánNghề PT
2Hóa họcToánNgoại ngữ Hóa học 
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcVật lýToánThể dụcVật lý
2Ngoại ngữTin họcNgoại ngữToánGDCDKTCN
3Hóa họcSinh họcNgoại ngữKTCNToánHóa học
4Ngữ VănNgữ VănTCĐLịch sửToánTin học
5Ngữ Văn  GDQP Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý ToánNghề PT
2 Vật lýToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTCĐToánHóa họcVật lý
2Ngữ VănLịch sửGDCDToánKTCNKTCN
3Tin họcGDQPVật lýNgoại ngữThể dụcToán
4Hóa họcThể dụcTin họcNgoại ngữNgữ VănToán
5Địa lý  Ngữ Văn Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngữ VănNghề PT
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýSinh họcThể dụcGDCDToán
2Hóa họcGDQPNgữ VănHóa họcNgữ VănToán
3Tin họcKTCNTCĐTin họcNgữ VănKTCN
4Địa lýLịch sửVật lýToánThể dụcNgoại ngữ
5Ngoại ngữ  Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ VănNghề PT
2 ToánToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgoại ngữGDCDNgữ VănTin học
2ToánNgữ VănNgoại ngữLịch sửGDQPHóa học
3Ngoại ngữNgữ VănTin họcThể dụcToánThể dục
4KTCNĐịa lýTCĐHóa họcToánVật lý
5Vật lý  Toán KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn ToánNghề PT
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgữ VănSinh họcNgoại ngữKTCN
2Hóa họcKTCNToánHóa họcNgoại ngữThể dục
3Ngữ VănThể dụcToánToánTin họcGDQP
4Ngữ VănVật lýNgoại ngữToánTin họcGDCD
5Vật lý  TCĐ Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNThể dụcNgữ VănTin họcTin học
2GDCDHóa họcVật lýNgữ VănHóa họcLịch sử
3Vật lýNgữ VănNgoại ngữTCĐToánSinh học
4Ngoại ngữĐịa lýToánToánToánGDQP
5Ngoại ngữ  KTCN Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănNghề PTToán 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐNgữ VănToánHóa họcThể dục
2Địa lýThể dụcNgữ VănToánNgữ VănKTCN
3Vật lýLịch sửToánNgoại ngữTin họcVật lý
4Hóa họcKTCNToánNgoại ngữGDQPNgoại ngữ
5Sinh học  GDCD Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữToánLịch sửNgữ VănTCĐ
2Tin họcThể dụcNgoại ngữThể dụcHóa họcĐịa lý
3ToánNgữ VănVật lýNgoại ngữToánKTCN
4ToánNgữ VănSinh họcKTCNGDCDVật lý
5Hóa học  Tin học GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánToánNgoại ngữNghề PT
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11A15  
   Có tác dụng từ ngày 19/04/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPSinh họcThể dụcVật lýTCĐ
2ToánKTCNGDCDKTCNHóa họcTin học
3Ngoại ngữHóa họcVật lýNgữ VănToánToán
4Ngoại ngữThể dụcNgoại ngữNgữ VănTin họcToán
5Ngữ Văn  Lịch sử Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToánNghề PTToánToán
2