A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT KHỐI 12 THỰC HIỆN TỪ 23/05/2022 (Chính thức)

Thực hiện thời gian hè từ 23/05/2022

Có điểu chỉnh và bổ sung.

       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngữ VănNgữ VănToánVật lýNgoại ngữHóa học
2Vật lýNgoại ngữSinh họcToánHóa họcSinh học
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Hóa họcVật lý
2Hóa họcToánVật lý Vật lýToán
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Sinh họcNgữ VănNgoại ngữToánHóa họcSinh học
2Ngữ VănHóa họcToánVật lýVật lýNgoại ngữ
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Hóa họcToánHóa học ToánVật lý
2 Hóa họcVật lý Vật lýToán
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngữ VănHóa họcToánSinh họcVật lýHóa học
2Sinh họcToánNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănVật lý
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Hóa họcVật lý
2ToánToánVật lý Vật lýHóa học
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýVật lýSinh họcNgữ VănHóa họcToán
2Ngữ VănToánNgoại ngữNgoại ngữSinh họcHóa học
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý Toán 
2 Hóa họcToán Hóa học 
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngữ VănLịch sửToánGDCDĐịa lýLịch sử
2GDCDNgữ VănNgoại ngữToánNgoại ngữĐịa lý
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
2 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýToánToánSinh họcNgoại ngữSinh học
2Hóa họcNgoại ngữNgữ VănVật lýNgữ VănHóa học
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữ Vật lýToán
2Ngoại ngữNgoại ngữToán ToánVật lý
3      
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1GDCDToánToánĐịa lýNgoại ngữLịch sử
2Lịch sửNgoại ngữNgữ VănGDCDNgữ VănĐịa lý
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Ngoại ngữToán
2 ToánNgữ Văn Ngữ VănNgoại ngữ
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Lịch sửToánToánLịch sửĐịa lýĐịa lý
2Ngữ VănNgữ VănGDCDGDCDNgoại ngữNgoại ngữ
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1ToánToánToán Ngoại ngữNgoại ngữ
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngữ VănNgữ Văn
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Địa lýNgoại ngữGDCDGDCDNgữ VănĐịa lý
2Ngữ VănToánToánLịch sửNgoại ngữLịch sử
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Toán 
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Lịch sửToánNgữ VănNgoại ngữNgữ VănĐịa lý
2GDCDGDCDToánLịch sửĐịa lýNgoại ngữ
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngữ VănGDCDĐịa lýĐịa lýGDCDLịch sử
2Lịch sửNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănToánToán
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ Văn Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1GDCDĐịa lýĐịa lýLịch sửToánNgoại ngữ
2ToánGDCDNgữ VănNgữ VănNgoại ngữLịch sử
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
       
   Lớp12A13  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Lịch sửNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữToánToán
2Ngữ VănGDCDLịch sửĐịa lýGDCDĐịa lý
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
2 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp12A14  
   Có tác dụng từ ngày 23/05/2022 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1ToánGDCDNgữ VănNgoại ngữNgữ VănNgoại ngữ
2GDCDLịch sửĐịa lýĐịa lýToánLịch sử
3      
4      
5      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 

Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường THPT Tĩnh Gia 1
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thursday, 01/12/2022 - 16:53|
THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM; 54 NĂM NGÀY BÁC HỒ GỬI BỨC THƯ CUỐI CÙNG CHO NGÀNH GIÁO DỤC; 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM