A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI THPT 2021 THỰC HIỆN TỪ THỨ 3 NGÀY 18/5/2021

   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýVật lýHóa họcToánNgữ VănSinh học
2Ngoại ngữNgoại ngữNgoại ngữToánToánVật lý
3      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lý  Ngoại ngữVật lý
2 Ngoại ngữ  ToánToán
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Hóa họcVật lýToánToánVật lýNgoại ngữ
2Vật lýNgoại ngữNgoại ngữToánNgữ VănSinh học
3      
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lý  Ngoại ngữToán
2 Toán  Vật lýNgoại ngữ
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Hóa họcHóa họcNgoại ngữToánHóa họcVật lý
2Vật lýNgữ VănToánToánVật lýSinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa học  ToánToán
2 Vật lý  Hóa họcVật lý
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýToánToánSinh họcVật lýHóa học
2Hóa họcNgữ VănHóa họcToánNgoại ngữVật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa học  Vật lýVật lý
2 Toán  ToánHóa học
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Hóa họcHóa họcToánNgữ VănHóa họcVật lý
2Vật lýVật lýSinh họcToánNgoại ngữToán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa học  ToánToán
2 Vật lý  Hóa họcVật lý
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Hóa họcNgữ VănHóa họcVật lýToánHóa học
2Vật lýToánToánSinh họcNgoại ngữVật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Toán  Vật lýVật lý
2 Hóa học  ToánHóa học
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýNgoại ngữSinh họcToánToánToán
2Ngữ VănVật lýHóa họcHóa họcVật lýHóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa học  Vật lýHóa học
2 Vật lý  ToánToán
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1ToánLịch sửNgoại ngữNgữ VănNgoại ngữToán
2GDCDToánNgữ VănĐịa lýNgữ VănNgoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữ  Ngữ VănToán
2 Toán  Ngoại ngữNgữ Văn
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngoại ngữNgữ VănLịch sửToánNgoại ngữToán
2Ngữ VănNgoại ngữToánNgữ VănGDCDĐịa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ Văn  Ngữ VănNgoại ngữ
2 Ngoại ngữ  ToánToán
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1ToánToánGDCDLịch sửNgoại ngữGDCD
2Địa lýLịch sửNgoại ngữNgữ VănNgữ VănĐịa lý
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Toán  Ngữ VănToán
2 Ngoại ngữ  Ngoại ngữNgữ Văn
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngữ VănNgoại ngữLịch sửĐịa lýGDCDĐịa lý
2Ngoại ngữToánGDCDLịch sửNgữ VănToán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữ  ToánToán
2 Ngữ Văn  Ngữ VănNgoại ngữ
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1GDCDLịch sửToánĐịa lýToánĐịa lý
2Ngữ VănNgoại ngữGDCDLịch sửNgoại ngữNgữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ Văn  ToánToán
2 Ngoại ngữ  Ngoại ngữNgữ Văn
       
   Lớp12A13  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1GDCDToánNgữ VănĐịa lýLịch sửToán
2Ngoại ngữNgoại ngữLịch sửNgữ VănĐịa lýGDCD
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Toán  Ngoại ngữNgữ Văn
2 Ngoại ngữ  Ngữ VănToán
       
   Lớp12A14  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngữ VănGDCDNgoại ngữNgữ VănĐịa lýĐịa lý
2ToánNgoại ngữLịch sửLịch sửGDCDToán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Toán  Ngoại ngữNgoại ngữ
2 Ngữ Văn  Ngữ VănToán
       
   Lớp12A15  
   Có tác dụng từ ngày 18-05-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngữ VănNgoại ngữLịch sửLịch sửĐịa lýGDCD
2GDCDNgữ VănNgoại ngữĐịa lýToánToán

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết