A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (LẦN 5) THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 30/11/2020

Thời khóa biểu buổi sáng thay đổi, thực hiện từ thứ 2 ngày 30/11/2020

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửThể dụcNgoại ngữThể dụcĐịa lý
2Ngoại ngữNgữ VănSinh họcTin họcHóa họcHóa học
3Vật lýNgữ VănGDQPToánToánGDCD
4Địa lýGDCDNgoại ngữKTNNTCĐVật lý
5 Toán Ngữ Văn Tin học
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPTCĐTin họcVật lýThể dục
2Hóa họcLịch sửVật lýNgoại ngữNgoại ngữĐịa lý
3Ngữ VănNgoại ngữTin họcToánĐịa lýNgữ Văn
4Ngữ VănGDCDHóa họcThể dụcGDCDToán
5 KTNN Sinh học Toán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDQPNgữ VănToánNgoại ngữ
2Địa lýNgữ VănTin họcHóa họcVật lýNgoại ngữ
3Hóa họcTCĐToánGDCDThể dụcToán
4Sinh họcTin họcKTNNVật lýĐịa lýGDCD
5 Lịch sử Ngoại ngữ Thể dục
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữĐịa lýGDQPNgoại ngữGDCD
2Hóa họcVật lýToánGDCDNgữ VănTin học
3Vật lýLịch sửThể dụcNgữ VănToánKTNN
4Sinh họcTCĐNgoại ngữNgữ VănTin họcThể dục
5 Toán Hóa học Địa lý
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănVật lýGDCDNgoại ngữ
2Địa lýNgoại ngữNgữ VănTin họcSinh họcVật lý
3TCĐGDCDToánHóa họcLịch sửThể dục
4KTNNToánNgoại ngữGDQPĐịa lýTin học
5 Toán Ngữ Văn Hóa học
Buổi chiều     
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửNgữ VănToánTin học
2Địa lýNgữ VănTin họcNgoại ngữToánHóa học
3Hóa họcVật lýNgoại ngữĐịa lýGDCDGDQP
4Vật lýNgoại ngữThể dụcTCĐThể dụcKTNN
5 GDCD Toán Sinh học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNSinh họcThể dụcNgoại ngữNgữ Văn
2Ngoại ngữNgoại ngữGDQPVật lýGDCDNgữ Văn
3Hóa họcTin họcHóa họcTin họcĐịa lýĐịa lý
4Lịch sửToánNgữ VănTCĐToánVật lý
5 Thể dục Toán GDCD
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănTin họcGDCDGDCD
2Ngoại ngữTin họcNgữ VănKTNNĐịa lýToán
3Địa lýSinh họcHóa họcNgoại ngữLịch sửToán
4Vật lýThể dụcTCĐHóa họcVật lýNgoại ngữ
5 GDQP Thể dục Ngữ Văn
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănNgoại ngữTin họcTin học
2Vật lýNgữ VănHóa họcTCĐThể dụcGDCD
3Sinh họcKTNNToánGDQPVật lýNgoại ngữ
4Địa lýToánToánHóa họcNgoại ngữĐịa lý
5 GDCD Thể dục Lịch sử
Buổi chiều     
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcTin họcVật lýThể dụcNgữ Văn
2KTNNThể dụcHóa họcTCĐGDCDNgữ Văn
3Vật lýToánToánGDCDNgoại ngữToán
4Hóa họcGDQPNgữ VănNgoại ngữĐịa lýLịch sử
5 Tin học Địa lý Ngoại ngữ
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDNgữ VănNgoại ngữĐịa lýĐịa lý
2Vật lýTCĐNgữ VănNgoại ngữTin họcVật lý
3KTNNToánThể dụcNgữ VănToánThể dục
4GDCDTin họcHóa họcHóa họcToánGDQP
5 Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgoại ngữNgữ VănVật lýGDQP
2Ngữ VănToánTin họcNgữ VănLịch sửThể dục
3Địa lýGDCDHóa họcKTNNGDCDTCĐ
4Vật lýSinh họcToánNgoại ngữThể dụcĐịa lý
5 Hóa học Ngoại ngữ Tin học
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTCĐGDCDHóa họcThể dục
2Ngoại ngữTin họcToánGDQPĐịa lýToán
3GDCDVật lýKTNNThể dụcNgoại ngữĐịa lý
4Vật lýNgoại ngữTin họcSinh họcLịch sửNgữ Văn
5 Ngữ Văn Hóa học Ngữ Văn
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDNgoại ngữNgữ VănTin họcHóa học
2Vật lýToánĐịa lýĐịa lýToánNgoại ngữ
3TCĐTin họcTin họcHóa họcThể dụcGDCD
4Sinh họcNgữ VănGDQPThể dụcVật lýNgoại ngữ
5 Ngữ Văn KTNN Lịch sử
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcGDCDVật lýNgữ Văn
2Vật lýKTNNToánNgoại ngữTCĐNgữ Văn
3GDCDGDQPToánSinh họcTin họcHóa học
4Ngữ VănToánHóa họcLịch sửTin họcThể dục
5 Địa lý Địa lý Ngoại ngữ
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănSinh họcNgoại ngữGDQP
2Vật lýNgữ VănNgữ VănGDCDNgoại ngữNgoại ngữ
3KTCNToánHóa họcĐịa lýToánThể dục
4TCĐThể dụcToánLịch sửToánHóa học
5 Vật lý Tin học Sinh học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýNgoại ngữGDQPHóa học
2KTCNToánTin họcLịch sửNgoại ngữSinh học
3Sinh họcThể dụcNgữ VănGDCDVật lýNgoại ngữ
4Hóa họcNgữ VănNgữ VănToánToánĐịa lý
5 Ngữ Văn TCĐ Thể dục
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănHóa họcThể dụcNgoại ngữNgữ Văn
2ToánNgoại ngữToánNgoại ngữGDQPNgữ Văn
3Sinh họcTCĐToánToánLịch sửHóa học
4Ngữ VănGDCDThể dụcVật lýĐịa lýTin học
5 Vật lý Sinh học KTCN
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănVật lýLịch sửThể dụcHóa học
2ToánNgữ VănNgoại ngữThể dụcTin họcToán
3Vật lýToánHóa họcSinh họcNgoại ngữSinh học
4Địa lýToánTCĐGDQPGDCDKTCN
5 Ngoại ngữ Ngữ Văn Ngữ Văn
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữGDQPNgoại ngữLịch sửHóa học
2Ngữ VănSinh họcTCĐNgoại ngữThể dụcĐịa lý
3Ngữ VănNgữ VănHóa họcToánTin họcKTCN
4Vật lýNgữ VănToánToánToánSinh học
5 GDCD Thể dục Vật lý
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcNgoại ngữToánSinh học
2Lịch sửNgữ VănHóa họcNgoại ngữToánNgoại ngữ
3Vật lýToánSinh họcThể dụcKTCNGDQP
4Ngữ VănVật lýNgữ VănĐịa lýThể dụcHóa học
5 GDCD Toán TCĐ
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgoại ngữNgữ VănTin họcTCĐ
2ToánNgữ VănNgoại ngữNgữ VănGDCDHóa học
3Địa lýVật lýThể dụcToánVật lýHóa học
4Sinh họcLịch sửGDQPToánToánThể dục
5 Ngoại ngữ Sinh học KTCN
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánThể dụcToánToánVật lý
2Ngoại ngữToánĐịa lýVật lýHóa họcNgữ Văn
3Ngữ VănLịch sửGDQPNgoại ngữTCĐNgữ Văn
4Ngữ VănGDCDSinh họcSinh họcNgoại ngữHóa học
5 Thể dục Tin học KTCN
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcGDCDGDQPTCĐSinh học
2Ngữ VănHóa họcNgoại ngữVật lýToánKTCN
3Hóa họcThể dụcNgoại ngữNgoại ngữToánNgữ Văn
4Vật lýĐịa lýNgữ VănSinh họcLịch sửNgữ Văn
5 Toán Toán Thể dục
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcHóa họcKTCNSinh họcNgữ Văn
2Ngữ VănThể dụcLịch sửToánVật lýNgữ Văn
3Ngữ VănNgoại ngữNgoại ngữSinh họcToánThể dục
4TCĐĐịa lýToánHóa họcNgoại ngữVật lý
5 Toán GDCD GDQP
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănToánNgoại ngữThể dục
2ToánGDCDNgữ VănToánTCĐGDQP
3KTCNToánNgoại ngữNgữ VănĐịa lýSinh học
4Hóa họcNgoại ngữSinh họcNgữ VănLịch sửVật lý
5 Tin học Hóa học Vật lý
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcToánNgữ VănNgữ VănGDCD
2ToánToánTCĐNgữ VănNgữ VănHóa học
3Hóa họcToánSinh họcVật lýTin họcKTCN
4Địa lýVật lýThể dụcNgoại ngữGDQPSinh học
5 Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănNgoại ngữLịch sửVật lý
2Địa lýNgoại ngữNgữ VănGDQPNgoại ngữGDCD
3Sinh họcHóa họcThể dụcHóa họcVật lýNgữ Văn
4KTCNToánTin họcToánTCĐNgữ Văn
5 Toán Toán Sinh học
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHóa họcToánThể dụcHóa học
2Ngữ VănGDCDSinh họcNgoại ngữNgoại ngữSinh học
3Vật lýThể dụcToánNgoại ngữĐịa lýVật lý
4KTCNTCĐToánNgữ VănTin họcNgữ Văn
5 Lịch sử GDQP Ngữ Văn
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửĐịa lýTCĐLịch sửVật lý
2Sinh họcNgữ VănGDCDThể dụcThể dụcVật lý
3Ngữ VănNgoại ngữTin họcTin họcNgoại ngữHóa học
4Hóa họcToánGDQPToánNgoại ngữKTCN
5 Toán Toán Ngữ Văn
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcThể dụcNgoại ngữNgoại ngữ
2Hóa họcNgữ VănToánToánNgoại ngữLịch sử
3Hóa họcLịch sửToánToánTin họcTCĐ
4Ngữ VănVật lýThể dụcGDCDKTCNSinh học
5 Vật lý GDQP Địa lý
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýThể dụcNgữ VănToánSinh học
2KTCNToánHóa họcNgữ VănToánVật lý
3Ngữ VănToánTCĐTin họcGDQPLịch sử
4Lịch sửNgoại ngữTin họcNgoại ngữThể dụcĐịa lý
5 Ngoại ngữ GDCD Hóa học
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHóa họcNgữ VănTin họcToánTCĐ
2Lịch sửVật lýGDQPNgữ VănToánLịch sử
3KTCNTin họcToánNgữ VănGDCDThể dục
4Sinh họcToánHóa họcNgoại ngữThể dụcNgoại ngữ
5 Địa lý Ngoại ngữ Vật lý
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPHóa họcNgoại ngữVật lýToán
2Sinh họcTCĐĐịa lýThể dụcLịch sửToán
3Lịch sửToánTin họcNgữ VănKTCNNgữ Văn
4Hóa họcNgoại ngữToánNgữ VănTin họcThể dục
5 Ngoại ngữ GDCD Vật lý
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDLịch sửTCĐNgữ VănThể dục
2Ngoại ngữVật lýNgữ VănTin họcLịch sửSinh học
3Địa lýGDQPNgữ VănVật lýNgoại ngữKTCN
4Hóa họcToánToánToánNgoại ngữTin học
5 Thể dục Toán Hóa học
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýTin họcNgoại ngữNgữ VănToán
2Hóa họcLịch sửVật lýToánNgữ VănToán
3Sinh họcThể dụcNgoại ngữToánTCĐTin học
4GDCDNgoại ngữNgữ VănThể dụcKTCNHóa học
5 GDQP Lịch sử Địa lý
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữToánĐịa lýHóa họcLịch sử
2Vật lýNgoại ngữToánToánTin họcTCĐ
3Ngữ VănHóa họcGDQPToánThể dụcVật lý
4Ngữ VănThể dụcNgữ VănGDCDLịch sửKTCN
5 Sinh học Tin học Ngoại ngữ
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 30/11/2020 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữToánVật lýTin họcKTCN
2Hóa họcLịch sửToánĐịa lýNgoại ngữThể dục
3Ngữ VănGDCDNgữ VănThể dụcNgoại ngữHóa học
4Lịch sửSinh họcNgữ VănGDQPVật lýToán
5 Tin học TCĐ Toán