A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (LẦN 6) HỌC KỲ 2 THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 18/01/2021

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 thực hiện từ 18/01/2021

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýTin họcTin họcLịch sửHóa học
2Ngoại ngữNgữ VănSinh họcKTNNToánHóa học
3Lịch sửNgữ VănNgoại ngữThể dụcToánVật lý
4Vật lýKTNNGDQPNgoại ngữTCĐGDCD
5 Toán Ngữ Văn Thể dục
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTin họcSinh họcVật lýThể dục
2ToánNgoại ngữVật lýTCĐNgoại ngữKTNN
3Ngữ VănTin họcNgữ VănGDQPĐịa lýLịch sử
4Ngữ VănGDCDHóa họcToánLịch sửToán
5 KTNN Thể dục Hóa học
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDQPNgữ VănThể dụcGDCD
2KTNNNgữ VănLịch sửHóa họcLịch sửTin học
3Địa lýTCĐToánKTNNVật lýNgoại ngữ
4Hóa họcTin họcSinh họcVật lýToánNgoại ngữ
5 Thể dục Ngoại ngữ Toán
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcKTNNLịch sửKTNNĐịa lý
2Hóa họcVật lýGDQPToánNgữ VănTin học
3Vật lýToánSinh họcNgữ VănGDCDNgoại ngữ
4Lịch sửTCĐThể dụcNgữ VănToánThể dục
5 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănNgoại ngữKTNNNgoại ngữ
2Sinh họcGDQPNgữ VănToánTin họcVật lý
3KTNNGDCDToánHóa họcLịch sửThể dục
4TCĐVật lýNgoại ngữTin họcLịch sửĐịa lý
5 Toán Ngữ Văn Hóa học
Buổi chiều     
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănKTNNVật lýHóa học
2Hóa họcNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữTCĐGDQP
3Lịch sửNgoại ngữThể dụcLịch sửToánTin học
4Vật lýĐịa lýTin họcToánThể dụcKTNN
5 GDCD Toán Sinh học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐNgoại ngữThể dụcNgoại ngữNgữ Văn
2Ngoại ngữToánSinh họcGDCDĐịa lýNgữ Văn
3Vật lýKTNNHóa họcKTNNThể dụcTin học
4Lịch sửTin họcNgữ VănToánToánVật lý
5 GDQP Hóa học Lịch sử
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănThể dụcLịch sửToán
2Ngoại ngữTin họcNgữ VănKTNNKTNNToán
3Vật lýTCĐHóa họcNgoại ngữTin họcGDCD
4Địa lýGDQPThể dụcHóa họcVật lýNgoại ngữ
5 Sinh học Lịch sử Ngữ Văn
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănKTNNTCĐTin học
2Vật lýNgữ VănThể dụcGDQPLịch sửGDCD
3Địa lýToánHóa họcTin họcVật lýThể dục
4KTNNSinh họcToánHóa họcNgoại ngữLịch sử
5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều     
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPThể dụcNgoại ngữNgoại ngữNgữ Văn
2Sinh họcThể dụcTin họcLịch sửHóa họcNgữ Văn
3KTNNĐịa lýTin họcTCĐToánToán
4Hóa họcKTNNNgữ VănVật lýToánLịch sử
5 GDCD Vật lý Ngoại ngữ
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănToánNgoại ngữGDQP
2Ngoại ngữGDCDNgoại ngữLịch sửTCĐVật lý
3Vật lýKTNNHóa họcNgữ VănLịch sửĐịa lý
4Ngữ VănThể dụcTin họcHóa họcToánSinh học
5 Toán KTNN Tin học
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNNgoại ngữNgữ VănĐịa lýGDCD
2ToánNgữ VănTin họcNgữ VănLịch sửThể dục
3TCĐVật lýToánSinh họcTin họcKTNN
4Vật lýHóa họcHóa họcNgoại ngữThể dụcGDQP
5 Toán Ngoại ngữ Lịch sử
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgoại ngữGDQPHóa họcThể dục
2Vật lýTin họcKTNNSinh họcNgoại ngữToán
3Hóa họcNgoại ngữToánLịch sửLịch sửĐịa lý
4KTNNVật lýTin họcThể dụcGDCDNgữ Văn
5 Ngữ Văn TCĐ Ngữ Văn
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgoại ngữNgữ VănTin họcKTNN
2Vật lýToánGDCDHóa họcTin họcTCĐ
3Sinh họcNgoại ngữGDQPThể dụcThể dụcLịch sử
4Hóa họcNgữ VănToánLịch sửVật lýNgoại ngữ
5 Ngữ Văn Toán KTNN
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữGDCDLịch sửSinh họcNgữ Văn
2TCĐToánHóa họcĐịa lýKTNNHóa học
3Lịch sửToánNgoại ngữVật lýTin họcGDQP
4Vật lýNgữ VănToánNgữ VănTin họcThể dục
5 KTNN Thể dục Ngoại ngữ
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănKTCNThể dụcKTCNGDQP
2Ngữ VănNgữ VănTin họcGDCDToánNgoại ngữ
3Vật lýNgoại ngữHóa họcĐịa lýNgoại ngữThể dục
4TCĐToánToánTin họcVật lýHóa học
5 Toán Lịch sử Sinh học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýLịch sửGDQPNgoại ngữ
2KTCNToánToánNgoại ngữNgoại ngữSinh học
3GDCDNgữ VănNgữ VănTCĐVật lýHóa học
4Hóa họcKTCNNgữ VănThể dụcToánĐịa lý
5 Tin học Tin học Thể dục
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcTin họcNgoại ngữNgữ Văn
2TCĐNgoại ngữLịch sửSinh họcĐịa lýNgữ Văn
3Hóa họcVật lýThể dụcToánToánKTCN
4Ngữ VănGDCDToánKTCNGDQPThể dục
5 Toán Vật lý Tin học
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănVật lýNgoại ngữTin họcNgoại ngữ
2Địa lýNgữ VănHóa họcLịch sửGDCDThể dục
3KTCNToánTCĐKTCNToánNgữ Văn
4Vật lýToánThể dụcTin họcToánNgoại ngữ
5 Sinh học GDQP Hóa học
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNGDQPNgoại ngữNgoại ngữHóa học
2Ngữ VănTin họcTCĐNgoại ngữLịch sửĐịa lý
3Ngữ VănSinh họcToánToánToánKTCN
4Vật lýNgữ VănHóa họcGDCDThể dụcTin học
5 Toán Thể dục Vật lý
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánToánLịch sửKTCN
2Vật lýNgữ VănHóa họcToánVật lýHóa học
3Địa lýToánTin họcNgoại ngữThể dụcGDQP
4Ngữ VănGDCDNgoại ngữSinh họcKTCNTCĐ
5 Thể dục Tin học Ngoại ngữ
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTin họcNgoại ngữLịch sửTin học
2Hóa họcToánThể dụcNgữ VănToánNgữ Văn
3Sinh họcĐịa lýToánThể dụcVật lýKTCN
4Ngữ VănNgoại ngữGDQPToánGDCDTCĐ
5 Vật lý KTCN Hóa học
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánThể dụcToánToánVật lý
2Lịch sửKTCNHóa họcToánĐịa lýNgữ Văn
3TCĐSinh họcGDQPTin họcNgoại ngữNgữ Văn
4Ngữ VănThể dụcTin họcNgoại ngữNgoại ngữHóa học
5 Vật lý GDCD KTCN
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDCDNgữ VănTCĐLịch sử
2KTCNThể dụcGDQPVật lýSinh họcKTCN
3Hóa họcĐịa lýNgoại ngữToánToánNgữ Văn
4Vật lýTin họcTin họcNgoại ngữToánNgữ Văn
5 Hóa học Ngoại ngữ Thể dục
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcHóa họcKTCNVật lýNgữ Văn
2ToánTCĐKTCNGDCDTin họcNgữ Văn
3Ngữ VănToánToánSinh họcLịch sửThể dục
4Địa lýTin họcNgoại ngữHóa họcNgoại ngữVật lý
5 Ngoại ngữ Toán GDQP
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănGDCDKTCNThể dục
2ToánToánNgữ VănNgữ VănNgoại ngữGDQP
3Hóa họcThể dụcSinh họcToánĐịa lýTin học
4KTCNNgoại ngữNgoại ngữTCĐLịch sửVật lý
5 Tin học Hóa học Vật lý
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcToánToánNgữ VănNgoại ngữ
2ToánĐịa lýTCĐNgoại ngữNgữ VănThể dục
3Lịch sửGDCDToánVật lýKTCNHóa học
4Hóa họcNgoại ngữSinh họcVật lýTin họcGDQP
5 Thể dục Ngữ Văn KTCN
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýLịch sửNgoại ngữNgoại ngữVật lý
2Ngữ VănNgoại ngữGDCDThể dụcKTCNTin học
3KTCNHóa họcThể dụcHóa họcGDQPNgữ Văn
4Sinh họcToánTin họcToánTCĐNgữ Văn
5 Toán Toán Địa lý
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHóa họcThể dụcNgoại ngữHóa học
2Ngữ VănVật lýTin họcNgoại ngữVật lýToán
3KTCNTin họcNgoại ngữGDCDThể dụcToán
4Lịch sửTCĐToánGDQPĐịa lýNgữ Văn
5 KTCN Sinh học Ngữ Văn
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcLịch sửĐịa lýNgữ VănVật lý
2Ngữ VănToánThể dụcKTCNNgữ VănVật lý
3Hóa họcToánTCĐThể dụcNgoại ngữĐịa lý
4Sinh họcGDQPNgoại ngữSinh họcNgoại ngữGDCD
5 Hóa học Toán Toán
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcNgoại ngữThể dụcNgoại ngữ
2Ngữ VănTin họcSinh họcToánToánLịch sử
3Ngữ VănNgữ VănToánĐịa lýToánTCĐ
4Hóa họcVật lýThể dụcGDCDKTCNSinh học
5 Vật lý GDQP Địa lý
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐThể dụcNgoại ngữToánVật lý
2Lịch sửToánNgoại ngữNgoại ngữToánSinh học
3Địa lýToánTin họcGDCDGDQPSinh học
4KTCNNgữ VănHóa họcNgữ VănThể dụcĐịa lý
5 Vật lý Ngữ Văn Hóa học
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgữ VănGDQPToánLịch sử
2ToánĐịa lýNgoại ngữNgữ VănThể dụcVật lý
3Vật lýToánToánNgữ VănGDCDThể dục
4KTCNHóa họcSinh họcNgoại ngữĐịa lýHóa học
5 Sinh học Ngoại ngữ TCĐ
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcHóa họcToánVật lýToán
2Địa lýTin họcĐịa lýNgoại ngữSinh họcToán
3Hóa họcToánSinh họcNgữ VănKTCNTCĐ
4Ngữ VănNgoại ngữGDQPNgữ VănLịch sửThể dục
5 Ngoại ngữ GDCD Vật lý
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửGDCDVật lýĐịa lý
2Sinh họcVật lýSinh họcTCĐGDQPThể dục
3Hóa họcNgoại ngữNgữ VănNgữ VănNgoại ngữHóa học
4Địa lýToánToánToánNgoại ngữTin học
5 Thể dục Toán KTCN
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýSinh họcVật lýNgữ VănToán
2Hóa họcToánNgữ VănToánNgữ VănĐịa lý
3Sinh họcNgoại ngữNgoại ngữToánTCĐGDCD
4Địa lýThể dụcNgoại ngữLịch sửKTCNTin học
5 GDQP Thể dục Hóa học
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửToánĐịa lýGDQPKTCN
2Vật lýNgoại ngữToánToánHóa họcTCĐ
3Ngữ VănHóa họcNgoại ngữToánThể dụcVật lý
4Ngữ VănSinh họcNgữ VănThể dụcTin họcNgoại ngữ
5 GDCD Sinh học Địa lý
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 18/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýToánNgoại ngữTin họcThể dục
2Địa lýLịch sửToánSinh họcNgoại ngữKTCN
3Ngữ VănSinh họcNgữ VănThể dụcNgoại ngữĐịa lý
4GDCDHóa họcNgữ VănGDQPVật lýToán
5 Hóa học TCĐ Toán<