A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (LẦN 8) HỌC KỲ 2 THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 12/4/2021

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýTin họcGDCDLịch sửHóa học
2Ngoại ngữNgữ VănSinh họcKTNNToánHóa học
3Vật lýNgữ VănNgoại ngữThể dụcToánTCĐ
4Lịch sửKTNNNgoại ngữGDQPTin họcVật lý
5 Toán Ngữ Văn Thể dục
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữGDQPToánNgoại ngữThể dục
2KTNNNgoại ngữVật lýTCĐVật lýKTNN
3Ngữ VănTin họcHóa họcSinh họcĐịa lýLịch sử
4Ngữ VănGDCDTin họcNgữ VănLịch sửHóa học
5 Toán Thể dục Toán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănSinh họcNgữ VănThể dụcGDCD
2KTNNNgữ VănLịch sửHóa họcVật lýNgoại ngữ
3Địa lýTCĐToánLịch sửVật lýTin học
4Hóa họcTin họcGDQPKTNNToánNgoại ngữ
5 Thể dục Ngoại ngữ Toán
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐKTNNTin họcVật lýĐịa lý
2Hóa họcVật lýGDQPNgữ VănLịch sửTin học
3Lịch sửToánThể dụcNgữ VănGDCDThể dục
4KTNNNgữ VănSinh họcToánToánNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănVật lýKTNNNgoại ngữ
2Hóa họcGDQPNgữ VănTin họcTin họcĐịa lý
3KTNNGDCDNgoại ngữHóa họcLịch sửVật lý
4Sinh họcNgoại ngữToánLịch sửTCĐThể dục
5 Toán Ngữ Văn Toán
Buổi chiều     
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănKTNNVật lýHóa học
2Hóa họcNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữTCĐGDQP
3Lịch sửĐịa lýTin họcLịch sửToánSinh học
4Vật lýNgoại ngữThể dụcToánThể dụcKTNN
5 GDCD Toán Tin học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐSinh họcThể dụcGDCDNgữ Văn
2Ngoại ngữToánNgoại ngữToánĐịa lýNgữ Văn
3Hóa họcKTNNNgoại ngữKTNNThể dụcTin học
4Lịch sửTin họcNgữ VănVật lýToánVật lý
5 GDQP Hóa học Lịch sử
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănThể dụcLịch sửToán
2Ngoại ngữTin họcNgữ VănKTNNThể dụcToán
3Vật lýGDQPHóa họcNgoại ngữVật lýNgoại ngữ
4Địa lýTCĐKTNNHóa họcTin họcGDCD
5 Sinh học Lịch sử Ngữ Văn
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănKTNNTCĐLịch sử
2Vật lýNgữ VănThể dụcGDQPLịch sửGDCD
3Địa lýToánHóa họcTin họcNgoại ngữThể dục
4KTNNSinh họcToánHóa họcVật lýTin học
5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều     
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPThể dụcNgoại ngữNgoại ngữNgữ Văn
2Địa lýGDCDTin họcLịch sửTin họcNgữ Văn
3Vật lýThể dụcToánHóa họcToánHóa học
4TCĐKTNNNgữ VănSinh họcToánLịch sử
5 KTNN Vật lý Ngoại ngữ
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcTin họcToánToánGDQP
2Ngoại ngữThể dụcHóa họcLịch sửTCĐSinh học
3Vật lýGDCDToánNgữ VănLịch sửĐịa lý
4Ngữ VănNgoại ngữNgữ VănHóa họcNgoại ngữVật lý
5 KTNN KTNN Tin học
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNNgoại ngữNgữ VănĐịa lýKTNN
2TCĐNgữ VănTin họcNgữ VănToánThể dục
3Hóa họcVật lýHóa họcLịch sửTin họcGDQP
4Vật lýGDCDToánNgoại ngữThể dụcSinh học
5 Toán Ngoại ngữ Lịch sử
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcTin họcGDQPSinh họcThể dục
2Vật lýToánToánThể dụcNgoại ngữToán
3KTNNNgoại ngữKTNNTCĐLịch sửĐịa lý
4Hóa họcVật lýNgoại ngữNgữ VănGDCDNgữ Văn
5 Hóa học Lịch sử Ngữ Văn
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgoại ngữNgữ VănTin họcLịch sử
2Vật lýToánGDCDHóa họcLịch sửTCĐ
3Sinh họcNgoại ngữGDQPThể dụcThể dụcTin học
4Hóa họcNgữ VănToánKTNNVật lýNgoại ngữ
5 Ngữ Văn Toán KTNN
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDCDLịch sửThể dụcNgữ Văn
2Vật lýKTNNHóa họcĐịa lýKTNNHóa học
3Lịch sửToánToánNgữ VănTin họcSinh học
4TCĐToánNgoại ngữVật lýTin họcGDQP
5 Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcTin họcThể dụcKTCNGDQP
2Ngữ VănNgữ VănKTCNGDCDToánNgoại ngữ
3Vật lýNgoại ngữToánĐịa lýVật lýThể dục
4Hóa họcToánTCĐNgữ VănNgoại ngữHóa học
5 Toán Lịch sử Sinh học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýLịch sửGDQPNgoại ngữ
2KTCNToánTin họcNgoại ngữNgoại ngữHóa học
3GDCDKTCNNgữ VănToánVật lýSinh học
4Hóa họcTCĐNgữ VănThể dụcToánĐịa lý
5 Ngữ Văn Tin học Thể dục
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcĐịa lýNgoại ngữNgữ Văn
2Sinh họcNgoại ngữLịch sửKTCNToánNgữ Văn
3TCĐVật lýThể dụcToánToánKTCN
4Ngữ VănGDCDHóa họcTin họcGDQPThể dục
5 Toán Vật lý Tin học
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănVật lýNgoại ngữTin họcNgoại ngữ
2KTCNNgữ VănThể dụcLịch sửGDCDThể dục
3Địa lýSinh họcToánKTCNToánNgoại ngữ
4Vật lýToánTCĐTin họcToánNgữ Văn
5 Hóa học GDQP Hóa học
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNSinh họcNgoại ngữNgoại ngữHóa học
2Ngữ VănTCĐGDQPNgoại ngữLịch sửTin học
3Ngữ VănTin họcToánToánToánKTCN
4Vật lýThể dụcHóa họcGDCDThể dụcĐịa lý
5 Toán Ngữ Văn Vật lý
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửToánToánKTCN
2Vật lýNgữ VănHóa họcToánVật lýTCĐ
3Sinh họcToánTin họcNgoại ngữThể dụcHóa học
4Ngữ VănTin họcNgoại ngữĐịa lýKTCNGDQP
5 Thể dục GDCD Ngoại ngữ
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcNgoại ngữLịch sửTin học
2ToánĐịa lýTin họcNgữ VănToánSinh học
3Ngữ VănNgoại ngữToánThể dụcVật lýKTCN
4Ngữ VănToánGDQPHóa họcGDCDTCĐ
5 Vật lý KTCN Hóa học
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDQPToánToánVật lý
2Lịch sửĐịa lýSinh họcVật lýToánNgữ Văn
3TCĐGDCDTin họcTin họcNgoại ngữNgữ Văn
4Ngữ VănHóa họcThể dụcNgoại ngữNgoại ngữHóa học
5 KTCN Thể dục KTCN
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDCDNgữ VănTCĐSinh học
2Hóa họcThể dụcNgoại ngữLịch sửVật lýKTCN
3KTCNNgoại ngữGDQPHóa họcToánNgữ Văn
4Vật lýNgoại ngữTin họcToánToánNgữ Văn
5 Địa lý Tin học Thể dục
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcKTCNKTCNNgoại ngữNgữ Văn
2ToánTCĐHóa họcGDCDTin họcNgữ Văn
3Ngữ VănToánNgoại ngữSinh họcLịch sửVật lý
4Địa lýToánTin họcHóa họcVật lýThể dục
5 Ngoại ngữ Toán GDQP
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănGDCDKTCNThể dục
2ToánToánNgữ VănNgữ VănNgoại ngữGDQP
3Hóa họcThể dụcNgoại ngữToánĐịa lýTin học
4KTCNNgoại ngữSinh họcTCĐLịch sửVật lý
5 Tin học Hóa học Vật lý
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcHóa họcToánNgữ VănToán
2ToánNgoại ngữTCĐNgoại ngữNgữ VănThể dục
3Lịch sửĐịa lýSinh họcVật lýKTCNGDQP
4Hóa họcGDCDToánVật lýTin họcNgoại ngữ
5 Thể dục Ngữ Văn KTCN
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýThể dụcNgoại ngữLịch sửVật lý
2Ngoại ngữNgoại ngữGDCDThể dụcKTCNTin học
3KTCNNgữ VănTin họcHóa họcGDQPNgữ Văn
4Sinh họcToánHóa họcToánTCĐNgữ Văn
5 Toán Toán Địa lý
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHóa họcThể dụcNgoại ngữHóa học
2Ngữ VănVật lýTin họcNgoại ngữThể dụcToán
3KTCNTin họcToánGDCDVật lýToán
4Lịch sửKTCNNgoại ngữGDQPĐịa lýNgữ Văn
5 Sinh học TCĐ Ngữ Văn
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcLịch sửĐịa lýNgữ VănVật lý
2Ngữ VănToánSinh họcToánNgữ VănVật lý
3Hóa họcToánNgoại ngữTCĐNgoại ngữĐịa lý
4Sinh họcHóa họcThể dụcThể dụcNgoại ngữToán
5 GDQP KTCN GDCD
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánĐịa lýNgoại ngữThể dụcTin học
2Ngữ VănSinh họcHóa họcToánToánLịch sử
3Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữThể dụcToánNgoại ngữ
4Hóa họcVật lýSinh họcGDCDKTCNTCĐ
5 Vật lý GDQP Địa lý
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTin họcNgoại ngữToánVật lý
2Lịch sửToánTCĐNgoại ngữToánĐịa lý
3Hóa họcSinh họcThể dụcĐịa lýGDQPGDCD
4KTCNNgữ VănNgoại ngữNgữ VănThể dụcSinh học
5 Vật lý Ngữ Văn Hóa học
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgữ VănGDQPToánLịch sử
2ToánToánSinh họcNgữ VănKTCNThể dục
3Sinh họcThể dụcHóa họcNgữ VănGDCDVật lý
4Vật lýĐịa lýToánNgoại ngữĐịa lýHóa học
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ TCĐ
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcHóa họcToánVật lýToán
2Sinh họcTin họcĐịa lýNgoại ngữThể dụcToán
3Hóa họcToánGDQPNgữ VănKTCNTCĐ
4Ngữ VănNgoại ngữSinh họcNgữ VănLịch sửĐịa lý
5 Ngoại ngữ GDCD Vật lý
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửThể dụcVật lýĐịa lý
2Địa lýToánToánTCĐSinh họcTin học
3Hóa họcNgoại ngữNgữ VănNgữ VănNgoại ngữGDCD
4Sinh họcVật lýGDQPToánNgoại ngữHóa học
5 Thể dục Toán KTCN
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýSinh họcNgữ VănThể dụcSinh học
2Hóa họcToánVật lýToánNgoại ngữGDCD
3Ngữ VănToánNgữ VănToánTCĐTin học
4Địa lýGDQPNgoại ngữLịch sửKTCNĐịa lý
5 Ngoại ngữ Thể dục Hóa học
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýToánLịch sửGDQPSinh học
2TCĐThể dụcToánToánHóa họcNgoại ngữ
3Ngữ VănNgoại ngữNgữ VănToánTin họcVật lý
4Ngữ VănNgoại ngữHóa họcThể dụcVật lýKTCN
5 GDCD Sinh học Địa lý
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýToánNgoại ngữTin họcThể dục
2Lịch sửĐịa lýToánToánNgoại ngữKTCN
3Ngữ VănSinh họcNgữ VănThể dụcNgoại ngữĐịa lý
4GDCDHóa họcNgữ VănGDQPVật lýToán
5 Hóa học TCĐ Sinh học
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDToánNgữ VănThể dụcKTCN
2Ngữ VănHóa họcGDQPNgoại ngữVật lýSinh học
3Ngữ VănHóa họcSinh họcNgoại ngữTCĐNgoại ngữ
4Vật lýĐịa lýThể dụcToánToánLịch sử
5 Tin học Toán Địa lý
Buổi chiều     
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDQPĐịa lýTin họcToán
2Ngữ VănNgữ VănHóa họcĐịa lýKTCNToán
3Sinh họcVật lýHóa họcNgoại ngữToánThể dục
4Lịch sửThể dụcToánNgoại ngữNgoại ngữSinh học
5 GDCD Vật lý TCĐ
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánThể dụcHóa họcĐịa lýToán
2Ngữ VănToánLịch sửSinh họcSinh họcĐịa lý
3Ngữ VănVật lýTCĐGDQPNgoại ngữNgữ Văn
4Vật lýNgoại ngữToánKTCNNgoại ngữTin học
5 Hóa học GDCD Thể dục
Buổi chiều     
       
   Lớp12A13  
   Có tác dụng từ ngày 12-04-21 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữToánSinh họcToánThể dục
2Sinh họcTin họcVật lýNgoại ngữToánLịch sử
3Vật lýTCĐThể dụcNgoại ngữKTCNHóa học
4Hóa họcNgữ VănNgữ VănĐịa lýGDQPToán
5 Ngữ Văn Địa lý GDCD
       
   Lớp12A14