A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG LẦN 9 - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 03-5-2021

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNTin họcThể dụcToánHóa học
2Ngoại ngữToánSinh họcKTNNTin họcHóa học
3Lịch sửNgữ VănGDQPVật lýGDCDLịch sử
4Địa lýNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữVật lýTCĐ
5 Toán Ngữ Văn Thể dục
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữVật lýToánVật lýLịch sử
2ToánNgoại ngữGDQPKTNNTin họcSinh học
3Ngữ VănTin họcHóa họcNgữ VănĐịa lýHóa học
4Ngữ VănKTNNNgoại ngữThể dụcLịch sửThể dục
5 Toán TCĐ GDCD
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDQPNgữ VănKTNNGDCD
2Ngoại ngữNgữ VănLịch sửHóa họcĐịa lýNgoại ngữ
3TCĐTin họcSinh họcLịch sửVật lýTin học
4Hóa họcKTNNToánNgoại ngữVật lýToán
5 Thể dục Thể dục Toán
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐLịch sửLịch sửSinh họcThể dục
2ToánNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănGDCDKTNN
3Vật lýKTNNThể dụcNgữ VănVật lýĐịa lý
4Hóa họcNgữ VănGDQPHóa họcToánTin học
5 Tin học Toán Ngoại ngữ
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPNgữ VănKTNNLịch sửHóa học
2Địa lýTin họcNgữ VănHóa họcKTNNVật lý
3Sinh họcThể dụcToánVật lýTin họcThể dục
4GDCDNgoại ngữToánLịch sửTCĐNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ Ngữ Văn Toán
Buổi chiều     
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánNgữ VănĐịa lýSinh học
2Hóa họcNgữ VănNgoại ngữTCĐKTNNTin học
3GDCDLịch sửNgoại ngữNgoại ngữVật lýGDQP
4Vật lýLịch sửThể dụcTin họcThể dụcHóa học
5 KTNN Toán Toán
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcVật lýNgữ VănNgoại ngữNgữ Văn
2Ngoại ngữHóa họcSinh họcHóa họcVật lýNgữ Văn
3Địa lýGDCDNgoại ngữGDQPThể dụcTin học
4Lịch sửTin họcTCĐKTNNToánKTNN
5 Toán Toán Lịch sử
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNNgoại ngữNgữ VănThể dụcToán
2Ngoại ngữTCĐToánNgữ VănLịch sửToán
3Vật lýGDQPHóa họcHóa họcĐịa lýNgoại ngữ
4Ngữ VănThể dụcKTNNSinh họcVật lýGDCD
5 Tin học Lịch sử Tin học
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănThể dụcLịch sửTin học
2TCĐNgữ VănTin họcSinh họcĐịa lýLịch sử
3KTNNNgoại ngữHóa họcHóa họcVật lýGDCD
4Vật lýToánToánToánNgoại ngữThể dục
5 GDQP KTNN Ngoại ngữ
Buổi chiều     
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcNgoại ngữKTNNNgữ Văn
2TCĐGDQPVật lýLịch sửToánNgữ Văn
3Hóa họcToánSinh họcTin họcThể dụcNgoại ngữ
4Hóa họcTin họcToánNgữ VănĐịa lýLịch sử
5 GDCD KTNN Vật lý
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐTin họcToánToánGDQP
2Ngoại ngữNgữ VănHóa họcLịch sửToánĐịa lý
3Vật lýGDCDThể dụcNgữ VănLịch sửThể dục
4Ngữ VănNgoại ngữSinh họcKTNNNgoại ngữVật lý
5 KTNN Hóa học Tin học
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánKTNNNgữ VănTin họcNgoại ngữ
2Ngữ VănToánLịch sửNgữ VănSinh họcGDQP
3Lịch sửThể dụcHóa họcThể dụcNgoại ngữKTNN
4Vật lýVật lýTin họcTCĐGDCDĐịa lý
5 Ngoại ngữ Toán Hóa học
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcTin họcKTNNGDCDThể dục
2Hóa họcToánToánThể dụcĐịa lýLịch sử
3Vật lýNgoại ngữKTNNNgữ VănNgoại ngữSinh học
4TCĐGDQPNgoại ngữVật lýToánNgữ Văn
5 Hóa học Lịch sử Ngữ Văn
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửHóa họcToánTin họcLịch sử
2Vật lýVật lýGDCDGDQPToánHóa học
3TCĐNgoại ngữTin họcKTNNToánĐịa lý
4Sinh họcNgữ VănThể dụcNgoại ngữThể dụcNgữ Văn
5 Ngữ Văn Ngoại ngữ KTNN
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDCDLịch sửTCĐNgữ Văn
2Vật lýKTNNNgoại ngữĐịa lýThể dụcSinh học
3Vật lýToánNgoại ngữNgữ VănTin họcHóa học
4KTNNToánHóa họcToánTin họcGDQP
5 Lịch sử Thể dục Ngoại ngữ
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcKTCNHóa họcNgoại ngữGDQP
2Ngữ VănNgữ VănTCĐLịch sửNgoại ngữNgữ Văn
3Vật lýThể dụcToánĐịa lýGDCDSinh học
4Hóa họcToánToánKTCNVật lýNgoại ngữ
5 Toán Tin học Thể dục
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýToánTin họcNgoại ngữ
2GDCDNgoại ngữVật lýNgoại ngữGDQPHóa học
3KTCNKTCNNgữ VănLịch sửToánĐịa lý
4Hóa họcTCĐNgữ VănTin họcToánThể dục
5 Ngữ Văn Thể dục Sinh học
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcĐịa lýNgoại ngữNgữ Văn
2KTCNNgoại ngữTin họcKTCNToánNgữ Văn
3Sinh họcToánThể dụcVật lýToánThể dục
4Ngữ VănToánHóa họcVật lýTCĐTin học
5 GDCD Lịch sử GDQP
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDQPToánToánThể dục
2Vật lýNgữ VănVật lýToánToánNgoại ngữ
3Địa lýNgoại ngữSinh họcKTCNTin họcNgoại ngữ
4KTCNThể dụcTCĐLịch sửGDCDHóa học
5 Hóa học Tin học Ngữ Văn
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNThể dụcLịch sửVật lýNgoại ngữ
2Địa lýGDCDGDQPToánNgoại ngữHóa học
3Ngữ VănTin họcTCĐToánNgoại ngữKTCN
4Hóa họcToánSinh họcNgữ VănThể dụcVật lý
5 Toán Ngữ Văn Tin học
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửTin họcVật lýHóa học
2Vật lýNgữ VănHóa họcToánToánKTCN
3Sinh họcToánNgoại ngữToánThể dụcGDQP
4Ngữ VănTin họcNgoại ngữĐịa lýKTCNTCĐ
5 Thể dục GDCD Ngoại ngữ
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgoại ngữHóa họcLịch sửTin học
2ToánNgoại ngữThể dụcNgữ VănToánHóa học
3Ngữ VănVật lýToánThể dụcĐịa lýSinh học
4Ngữ VănGDCDGDQPTin họcVật lýKTCN
5 Toán KTCN TCĐ
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánSinh họcToánGDQPHóa học
2Lịch sửĐịa lýGDCDVật lýKTCNNgữ Văn
3Ngữ VănNgoại ngữTin họcTin họcToánNgữ Văn
4KTCNHóa họcThể dụcThể dụcToánVật lý
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ TCĐ
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcTin họcNgữ VănGDCDSinh học
2Lịch sửToánNgoại ngữTCĐVật lýKTCN
3KTCNNgoại ngữGDQPTin họcToánNgữ Văn
4Vật lýNgoại ngữHóa họcĐịa lýToánNgữ Văn
5 Hóa học Toán Thể dục
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcGDCDToánNgữ Văn
2ToánNgoại ngữTCĐToánKTCNNgữ Văn
3Ngữ VănVật lýNgoại ngữToánLịch sửVật lý
4Địa lýHóa họcTin họcGDQPTin họcThể dục
5 Thể dục Sinh học KTCN
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănSinh họcĐịa lýThể dục
2ToánToánNgữ VănNgữ VănGDCDGDQP
3Hóa họcToánNgoại ngữToánKTCNTin học
4TCĐThể dụcNgoại ngữVật lýLịch sửKTCN
5 Tin học Hóa học Vật lý
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTin họcToánNgữ VănKTCN
2Hóa họcNgoại ngữNgoại ngữVật lýNgữ VănĐịa lý
3Lịch sửThể dụcTCĐGDQPToánThể dục
4Ngữ VănVật lýSinh họcTin họcToánHóa học
5 GDCD KTCN Toán
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýGDCDTin họcLịch sửVật lý
2Ngoại ngữThể dụcKTCNThể dụcNgoại ngữTCĐ
3Hóa họcNgữ VănTin họcNgoại ngữKTCNNgữ Văn
4Sinh họcToánHóa họcToánGDQPNgữ Văn
5 Toán Toán Địa lý
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgoại ngữThể dụcNgoại ngữKTCN
2Vật lýKTCNSinh họcTin họcNgoại ngữVật lý
3GDCDHóa họcHóa họcToánGDQPLịch sử
4Ngữ VănToánTin họcToánĐịa lýNgữ Văn
5 Toán TCĐ Ngữ Văn
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcVật lýNgữ VănVật lý
2Vật lýNgoại ngữHóa họcVật lýNgữ VănVật lý
3Vật lýToánNgoại ngữToánNgoại ngữToán
4Sinh họcToánNgoại ngữToánNgoại ngữToán
5Sinh học     
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănVật lýNgoại ngữSinh học
2Vật lýToánNgữ VănVật lýNgoại ngữSinh học
3Vật lýVật lýToánNgoại ngữToánNgoại ngữ
4Hóa họcVật lýToánNgoại ngữToánNgoại ngữ
5Hóa học     
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýNgoại ngữHóa họcVật lý
2Hóa họcToánVật lýNgoại ngữHóa họcVật lý
3Hóa họcNgữ VănToánHóa họcToánSinh học
4Vật lýNgữ VănToánHóa họcToánSinh học
5Vật lý     
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánToánVật lýVật lýNgoại ngữ
2Hóa họcToánToánVật lýVật lýNgoại ngữ
3Hóa họcHóa họcHóa họcNgữ VănToánVật lý
4Sinh họcHóa họcHóa họcNgữ VănToánVật lý
5Sinh học     
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánToánNgữ VănHóa họcHóa học
2Hóa họcToánToánNgữ VănHóa họcHóa học
3Hóa họcNgoại ngữSinh họcVật lýToánVật lý
4Vật lýNgoại ngữSinh họcVật lýToánVật lý
5Vật lý     
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýToánHóa họcVật lýSinh học
2Hóa họcVật lýToánHóa họcVật lýSinh học
3Hóa họcToánNgữ VănToánNgoại ngữHóa học
4Vật lýToánNgữ VănToánNgoại ngữHóa học
5Vật lý     
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýVật lýNgữ VănToánHóa học
2Sinh họcVật lýVật lýNgữ VănToánHóa học
3Sinh họcNgoại ngữToánHóa họcVật lýToán
4Hóa họcNgoại ngữToánHóa họcVật lýToán
5Hóa học     
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănToánGDCD
2Địa lýNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănToánGDCD
3Địa lýLịch sửNgữ VănToánNgoại ngữToán
4Ngữ VănLịch sửNgữ VănToánNgoại ngữToán
5Ngữ Văn     
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữToánLịch sử
2Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữToánLịch sử
3Ngữ VănToánNgữ VănGDCDNgoại ngữToán
4Địa lýToánNgữ VănGDCDNgoại ngữToán
5Địa lý     
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDĐịa lýNgoại ngữToánNgoại ngữ
2Ngữ VănGDCDĐịa lýNgoại ngữToánNgoại ngữ
3Ngữ VănĐịa lýToánNgữ VănLịch sửGDCD
4Lịch sửĐịa lýToánNgữ VănLịch sửGDCD
5Lịch sử     
Buổi chiều     
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDLịch sửĐịa lýNgữ VănToán
2Ngữ VănGDCDLịch sửĐịa lýNgữ VănToán
3Ngữ VănToánNgoại ngữNgoại ngữGDCDĐịa lý
4Lịch sửToánNgoại ngữNgoại ngữGDCDĐịa lý
5Lịch sử     
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgoại ngữGDCDĐịa lýĐịa lý
2Ngữ VănToánNgoại ngữGDCDĐịa lýĐịa lý
3Ngữ VănLịch sửToánLịch sửNgoại ngữNgữ Văn
4GDCDLịch sửToánLịch sửNgoại ngữNgữ Văn
5GDCD     
Buổi chiều     
       
   Lớp12A13  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDToánNgoại ngữToánGDCD
2Ngữ VănGDCDToánNgoại ngữToánGDCD
3Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữĐịa lýLịch sửĐịa lý
4Lịch sửNgữ VănNgoại ngữĐịa lýLịch sửĐịa lý
5Lịch sử     
       
   Lớp12A14  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgoại ngữĐịa lýNgữ VănĐịa lý
2Lịch sửNgoại ngữNgoại ngữĐịa lýNgữ VănĐịa lý
3Lịch sửGDCDToánGDCDToánLịch sử
4Ngữ VănGDCDToánGDCDToánLịch sử
5Ngữ Văn     
       
   Lớp12A15  
   Có tác dụng từ ngày 03/05/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửToánĐịa lýGDCDToán
2GDCDLịch sửToánĐịa lýGDCDToán
3GDCDNgữ VănNgoại ngữLịch sửĐịa lýNgoại ngữ
4Ngữ VănNgữ VănNgoại ngữLịch sử