A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 7 - THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 25/01/2021

Thời khóa biểu lần 7, thực hiện từ tuần 21 (Thứ 2, ngày 25/01/2021)

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýTin họcGDCDLịch sửSinh học
2Ngoại ngữNgữ VănHóa họcKTNNToánTCĐ
3Vật lýNgữ VănNgoại ngữThể dụcToánHóa học
4Lịch sửKTNNNgoại ngữGDQPTin họcVật lý
5 Toán Ngữ Văn Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Hóa học 
2 ToánHóa học Vật lý 
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữTin họcToánNgoại ngữThể dục
2KTNNNgoại ngữVật lýTCĐVật lýKTNN
3Ngữ VănTin họcGDQPSinh họcĐịa lýLịch sử
4Ngữ VănGDCDHóa họcNgữ VănLịch sửHóa học
5 Toán Thể dục Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Hóa học 
2 ToánVật lý Vật lý 
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănGDQPNgữ VănThể dụcGDCD
2KTNNNgữ VănLịch sửHóa họcVật lýTin học
3Địa lýTCĐToánLịch sửVật lýNgoại ngữ
4Hóa họcTin họcSinh họcKTNNToánNgoại ngữ
5 Thể dục Ngoại ngữ Toán
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa học Hóa họcNgoại ngữ
2 Vật lýNgoại ngữ Vật lýToán
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐKTNNTin họcVật lýĐịa lý
2Lịch sửVật lýGDQPNgữ VănLịch sửTin học
3Hóa họcToánSinh họcNgữ VănGDCDThể dục
4KTNNNgữ VănThể dụcToánToánNgoại ngữ
5 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Hóa học 
2 ToánVật lý Vật lý 
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgữ VănVật lýKTNNNgoại ngữ
2TCĐGDQPNgữ VănToánTin họcĐịa lý
3KTNNGDCDNgoại ngữHóa họcLịch sửVật lý
4Sinh họcNgoại ngữToánTin họcLịch sửThể dục
5 Toán Ngữ Văn Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýHóa học Toán 
2 Hóa họcToán Vật lý 
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănKTNNVật lýHóa học
2Hóa họcNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữTCĐGDQP
3Lịch sửĐịa lýThể dụcLịch sửToánTin học
4Vật lýNgoại ngữTin họcToánThể dụcKTNN
5 GDCD Toán Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Ngoại ngữ 
2 Vật lýNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐSinh họcThể dụcGDCDNgữ Văn
2Ngoại ngữToánNgoại ngữToánĐịa lýNgữ Văn
3Hóa họcKTNNNgoại ngữTin họcThể dụcKTNN
4Lịch sửTin họcNgữ VănVật lýToánVật lý
5 GDQP Hóa học Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
2 Vật lýVật lý Toán 
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănThể dụcLịch sửToán
2Ngoại ngữTin họcNgữ VănKTNNThể dụcToán
3Vật lýGDQPHóa họcNgoại ngữVật lýGDCD
4Địa lýTCĐKTNNHóa họcTin họcNgoại ngữ
5 Sinh học Lịch sử Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănKTNNTCĐLịch sử
2Vật lýNgữ VănThể dụcGDQPLịch sửGDCD
3Địa lýToánToánThể dụcNgoại ngữTin học
4KTNNSinh họcHóa họcHóa họcVật lýTin học
5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
2 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPThể dụcNgoại ngữNgoại ngữNgữ Văn
2Địa lýGDCDTin họcLịch sửHóa họcNgữ Văn
3Vật lýThể dụcTin họcHóa họcToánToán
4TCĐKTNNNgữ VănSinh họcToánLịch sử
5 KTNN Vật lý Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ Văn Ngoại ngữ 
2 ToánToán Ngữ Văn 
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDNgữ VănNgữ VănToánGDQP
2Ngoại ngữThể dụcHóa họcLịch sửTCĐSinh học
3Vật lýKTNNThể dụcToánLịch sửVật lý
4Ngữ VănNgoại ngữTin họcHóa họcNgoại ngữĐịa lý
5 Toán KTNN Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
2 ToánNgoại ngữ Ngoại ngữ 
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNNgoại ngữNgữ VănĐịa lýGDCD
2ToánNgữ VănTin họcNgữ VănLịch sửThể dục
3TCĐVật lýHóa họcKTNNTin họcGDQP
4Vật lýHóa họcToánNgoại ngữThể dụcSinh học
5 Toán Ngoại ngữ Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngữ VănToán Ngoại ngữ 
3      
       
   Lớp10A13  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcNgoại ngữGDQPHóa họcThể dục
2Vật lýToánKTNNThể dụcNgoại ngữToán
3KTNNNgoại ngữToánTCĐLịch sửĐịa lý
4Hóa họcVật lýTin họcSinh họcGDCDNgữ Văn
5 Ngữ Văn Lịch sử Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
3      
       
   Lớp10A14  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýNgoại ngữNgữ VănTin họcLịch sử
2Vật lýToánGDCDHóa họcTin họcTCĐ
3Sinh họcNgoại ngữToánLịch sửThể dụcThể dục
4Hóa họcNgữ VănGDQPKTNNVật lýNgoại ngữ
5 Ngữ Văn Toán KTNN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ ToánNgoại ngữ
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữToán
       
   Lớp10A15  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTNNGDCDLịch sửThể dụcNgữ Văn
2Vật lýToánHóa họcĐịa lýKTNNHóa học
3Lịch sửToánToánNgữ VănTin họcSinh học
4TCĐNgữ VănNgoại ngữVật lýTin họcGDQP
5 Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán Toán 
2 Ngoại ngữNgoại ngữ Ngữ Văn 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTin họcThể dụcKTCNGDQP
2Ngữ VănNgữ VănKTCNGDCDToánNgoại ngữ
3Vật lýNgoại ngữToánĐịa lýVật lýThể dục
4Hóa họcToánTCĐTin họcNgoại ngữHóa học
5 Toán Lịch sử Sinh học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Vật lýNghề PT
2 Hóa họcVật lý Hóa học 
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýLịch sửGDQPNgoại ngữ
2KTCNToánTin họcNgoại ngữNgoại ngữSinh học
3GDCDNgữ VănNgữ VănToánVật lýHóa học
4Hóa họcTCĐNgữ VănThể dụcToánĐịa lý
5 KTCN Tin học Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánHóa họcNghề PTVật lý 
2 Hóa họcVật lý Toán 
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữHóa họcĐịa lýNgoại ngữNgữ Văn
2TCĐNgoại ngữLịch sửTin họcToánNgữ Văn
3Sinh họcVật lýHóa họcToánToánKTCN
4Ngữ VănGDCDThể dụcKTCNGDQPThể dục
5 Toán Vật lý Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lýNghề PTToán 
2 Vật lýHóa học Hóa học 
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănVật lýNgoại ngữTin họcNgoại ngữ
2KTCNNgữ VănTCĐLịch sửGDCDThể dục
3Địa lýSinh họcThể dụcKTCNToánNgoại ngữ
4Vật lýToánHóa họcTin họcToánNgữ Văn
5 Toán GDQP Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýNghề PT
2 Hóa họcToán Hóa học 
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNSinh họcNgoại ngữNgoại ngữHóa học
2Ngữ VănTCĐGDQPNgoại ngữLịch sửTin học
3Ngữ VănTin họcHóa họcToánToánKTCN
4Vật lýNgữ VănToánGDCDThể dụcĐịa lý
5 Toán Thể dục Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănNghề PTNgoại ngữToán
2 Ngữ VănToán ToánNgoại ngữ
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửToánToánKTCN
2Vật lýNgữ VănHóa họcToánVật lýHóa học
3Sinh họcToánNgoại ngữNgoại ngữThể dụcGDQP
4Ngữ VănGDCDTin họcĐịa lýKTCNTCĐ
5 Thể dục Tin học Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữ ToánNghề PT
2 Ngoại ngữToán Vật lý 
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcNgoại ngữLịch sửTin học
2Hóa họcToánTin họcNgữ VănToánSinh học
3Ngữ VănNgoại ngữGDQPThể dụcVật lýKTCN
4Ngữ VănĐịa lýToánToánGDCDTCĐ
5 Vật lý KTCN Hóa học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữ Vật lýNghề PT
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDQPToánToánVật lý
2Lịch sửKTCNThể dụcVật lýToánNgữ Văn
3TCĐSinh họcHóa họcTin họcNgoại ngữNgữ Văn
4Ngữ VănThể dụcTin họcNgoại ngữNgoại ngữHóa học
5 Địa lý GDCD KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ ToánNghề PT
2 Ngoại ngữToán Ngữ Văn 
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánGDCDNgữ VănTCĐSinh học
2Hóa họcThể dụcNgoại ngữLịch sửVật lýKTCN
3KTCNĐịa lýTin họcToánToánNgữ Văn
4Vật lýTin họcGDQPNgoại ngữToánNgữ Văn
5 Hóa học Ngoại ngữ Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToánNghề PTNgữ VănNgoại ngữ
2 Ngữ VănNgoại ngữ Ngoại ngữToán
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcKTCNKTCNNgoại ngữNgữ Văn
2ToánTCĐNgoại ngữGDCDTin họcNgữ Văn
3Ngữ VănToánTin họcSinh họcLịch sửThể dục
4Địa lýToánHóa họcHóa họcVật lýVật lý
5 Ngoại ngữ Toán GDQP
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgữ VănNghề PTNgoại ngữ 
2 ToánToán Ngữ Văn 
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănGDCDKTCNThể dục
2ToánToánNgữ VănNgữ VănNgoại ngữGDQP
3Hóa họcThể dụcSinh họcToánĐịa lýTin học
4KTCNNgoại ngữNgoại ngữTCĐLịch sửVật lý
5 Tin học Hóa học Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ VănNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcToánToánNgữ VănNgoại ngữ
2ToánĐịa lýToánNgoại ngữNgữ VănThể dục
3Lịch sửGDCDTCĐVật lýKTCNHóa học
4Hóa họcNgoại ngữSinh họcVật lýTin họcGDQP
5 Thể dục Ngữ Văn KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgữ VănNghề PTNgữ Văn 
2 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A13  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýThể dụcNgoại ngữLịch sửVật lý
2Ngoại ngữNgoại ngữGDCDThể dụcKTCNTin học
3KTCNNgữ VănTin họcHóa họcGDQPNgữ Văn
4Sinh họcToánHóa họcToánTCĐNgữ Văn
5 Toán Toán Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToánNghề PTNgữ Văn 
2 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A14  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHóa họcThể dụcNgoại ngữHóa học
2Ngữ VănVật lýTin họcNgoại ngữThể dụcToán
3KTCNTin họcNgoại ngữGDCDVật lýToán
4Lịch sửKTCNToánGDQPĐịa lýNgữ Văn
5 Sinh học TCĐ Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngữ VănNghề PT
2 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 25/01/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcLịch sửĐịa lýNgữ VănVật lý
2Ngữ VănToánThể dụcToánNgữ VănVật lý
3Hóa họcToánNgoại ngữTCĐNgoại ngữ